Kieli ja potilasasiakirjat

Millä kielellä terveydenhuollon palvelut annetaan? Onko vieraalla kielellä pärjääminen potilaan vastuulla? Jokainen EU:n potilasdirektiiviä soveltava maa on velvollinen tarjoamaan palveluja vain maan virallisilla kielillä. Potilaan on hyvä etukäteen selvittää, onko hoitoa mahdollista saada kielellä, jota hän hallitsee. Tulkkauksesta aiheutuvista kustannuksista potilas vastaa yleensä itse. Potilaan hoidossa voidaan käyttää myös muuta potilaan ymmärtämää kieltä, jos se […]

Potilasasiakirjat Suomessa

Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilö merkitsee potilasasiakirjoihin tiedot, jotka ovat tarpeellisia hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi. Potilasasiakirjoihin tehdään merkinnät jokaisesta palvelutapahtumasta. Potilasasiakirjamerkinnät, lähete ja hoitoa koskeva yhteenveto tulee tehdä viiden vuorokauden kuluessa palvelutapahtuman päättymisestä. Potilasasiakirjoja säilytetään yleensä 12 vuotta henkilön kuoleman jälkeen. Potilasasiakirjat tallennetaan  Potilastiedon arkistoon Suomessa potilasasiakirjat ovat sähköisessä muodossa. Terveydenhuollon ammattihenkilöt tallentavat potilastiedot […]

Potilasasiakirjat ulkomailla

Jos hakeudut hoitoon ulkomaille, selvitä hoidonantajalta, mitä potilasasiakirjoja tarvitaan hoitoa varten. Tarpeellisia potilasasiakirjoja ovat yleensä lähete tai lääkärinlausunto, potilas- tai hoitokertomus sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimusten vastaukset. Suomenkieliset potilasasiakirjat ovat sellaisenaan avuksi ulkomailla vain harvoin. Tietyt lääketieteelliset termit ja koodit, kuten diagnoosiluokitus, laboratorio- ja muut toimenpidekoodit, ovat kuitenkin kansainvälisesti vahvistettuja. Ne on hyvä toimittaa hoidonantajalle. Varmista, […]