Sairaalasiirto Suomesta ulkomaille

Jos olet Suomessa sairaalahoidossa julkisessa terveydenhuollossa ja sinut siirretään hoidonantajan päätöksellä jatkohoitoon toiseen maahan, siirtokuljetuksen kustannuksista vastaa yleensä hoidonantaja Suomessa. Jos siirtokuljetus tapahtuu ensisijaisesti omasta tahdostasi, vastaat yleensä itse kuljetuskustannuksista. Jos asiasta on etukäteen sovittu, siirtokuljetuksen kustannuksista voi vastata tai niihin voi osallistua myös muu taho, kuten vastaanottava sairaala tai vakuutusyhtiö. Jos saat Suomessa hoitoa […]

Sairaalasiirto ulkomailta Suomeen

Jos siirtokuljetus tapahtuu ensisijaisesti omasta tahdostasi, vastaat yleensä kuljetuskustannuksista itse. Jos asiasta on etukäteen sovittu, siirtokuljetuksen kustannuksista voi vastata tai niihin voi osallistua myös muu taho, kuten vastaanottava sairaala tai vakuutusyhtiö. Ainoastaan jos olet hoidossa toisessa Pohjoismaassa julkisessa terveydenhuollossa, voidaan siirtokuljetus perusteella järjestää ilman, että maksat itse kuljetuskustannuksia. Hoidonantajasi selvittää tällöin siirtokuljetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita […]

Sairaalasiirrot

Jos olet tullut ulkomailta Suomeen ja saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, on sairaalasiirto sinulle maksuton seuraavissa tilanteissa olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Australiassa ja tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, mutta Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2). […]

Matkat ja kuljetukset

Matkoista ja kuljetuksista maksettavien Kela-korvauksen määrään vaikuttaa, mitä kulkuneuvoa asiakas käyttää sekä se, mihin henkilöryhmään hän kuuluu ja millainen oikeus hänellä on hoitoon Suomessa. Kun terveyspalvelujen käyttäjä tulee ulkomailta, Kela korvaa tietyissä tilanteissa kuljetuksen järjestäjälle Suomessa aiheutuvia matkakustannuksia. Kela korvaa myös Pohjoismaiden välillä tapahtuvia sairaalasiirtoja. Yleensä potilas maksaa itse rajat ylittävissä tilanteissa matkakustannukset ja hakee […]