Potilasvahingot ja potilasvakuutus

huolehtii keskitetysti Suomessa tapahtuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Jokaisella Suomessa toimivalla julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköillä on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutus kattaa kaikkien Suomessa hoitoa saavien henkilöiden terveyden- ja sairaanhoidon. Potilasvakuutus korvaa hoidosta aiheutunutta haittaa Potilasvakuutuskeskus arvioi vahinkoilmoituksen ja oman selvityksensä perusteella, onko vahinko sellainen, että se korvataan potilasvakuutuksesta. Suomen potilasvakuutus kattaa kaiken Suomen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa […]

Potilasvahingot ulkomailla

Suomalainen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. Et voi saada Suomesta korvauksia potilasvahingosta, joka on aiheutunut ulkomailla annetusta hoidosta. Kun hakeudut ulkomaille hoitoon, selvitä millainen potilasvahinkojärjestelmä maassa on. Varmista myös, että olet saanut riittävästi tietoa sinulle annettavasta hoidosta ja toimenpiteistä sekä niihin liittyvistä riskeistä. Varmista, että hoidonantajalla on lupa toiminnalleen Kun hakeudut ulkomaille hoitoon, varmista, […]

Hoidon laatu ja potilasturvallisuus

Voit selvittää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevia vaatimuksia kohdemaan yhteyspisteeltä Yhteyspisteet tarjoavat tietoja ainakin seuraavista aiheista maan terveydenhuoltojärjestelmä terveydenhuoltopalvelujen laatu ja turvallisuus: laatua ja potilasturvallisuutta koskevat vaatimukset ja niistä vastaavat tahot valvontaviranomaiset toimenpiteet siinä tapauksessa, että hoitolaitos ei noudata vaatimuksia onko hoitolaitos rekisteröity ja onko sillä lupa tarjota tiettyä hoitoa mihin laadun- ja turvallisuuden varmistusjärjestelmään […]