Tilasto- ja tutkimustietoa

löydät yhteyspisteen SlideShare-tililtä. Kelan tilastotietoja muun muassa eurooppalaisen sairaanhoitokortin määristä, ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista ja niiden korvauksista sekä hoitoon hakeutumisen ennakkoluvista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa tilasto- ja rekisteritietoja Suomessa toimivilta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta. Tietoja kerätään muun muassa julkisen terveydenhuollon hoitoonpääsystä. Sotkanet.fi -verkkopalvelusta löydät tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toiminnasta sekä […]

Usein kysyttyä rajat ylittävästä terveyden­huollosta

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista:

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa

Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta. Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jonka organisaatiossa se on toiminut perustamisestaan eli vuodesta 2014 alkaen. Yhteyspiste on osa Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen toimintaa. Yhteyspisteen tehtävät Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa […]