Raskaus ja synnytys Suomessa

Suomessa raskauden seuranta tapahtuu neuvoloissa, jotka ovat osa kuntien järjestämää perusterveydenhuoltoa. Myös yksityiset palveluntuottajat voivat tarjota raskauden seurantaan liittyviä palveluja. Sinulla on aina oikeus julkisen terveydenhuollon neuvolapalveluihin ja synnytyksen hoitoon kuntalaisen asiakasmaksulla, jos sinulla on kotikunta Suomessa. Jos et ole kunnan asukas Suomessa, voi Kela tietyissä tilanteissa vahvistaa oikeutesi julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön erillisellä . […]

Raskaus ja synnytys ulkomailla

Saat raskauteen ja synnytykseen liittyvää lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa , kun oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä alle vuoden kestävää oleskelua ulkomailla. Et voi kuitenkaan käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jos olet hakeutunut ulkomaille raskauden hoitoa tai synnytystä varten. Korttia ei käytetä tilanteissa, joissa ulkomaille matkustamisen syy on terveyspalvelujen käyttäminen. Voit vapaasti […]