Matkat Norjan ja Ruotsin rajalla

Saat Kelasta jälkikäteen matkakustannuksiin korvauksia tarpeelliseksi katsottavan matkustustavan mukaisesti. Voit hakea korvausta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta.  

Paluumatka toiseen Pohjoismaahan

Voit saada Kelasta korvausta, jos asut vakituisesti toisessa Pohjoismaassa ja olet sairastunut tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja joudut sairautesi vuoksi käyttämään kotimatkaasi kalliimpaa kulkuneuvoa, kuin oli alun perin tarkoitus. Edellytys on, että olet oleskellut Suomessa tilapäisesti, esimerkiksi lomamatkalla. Voit hakea korvausta Kelasta SV 4. Liitä hakemukseen lääkärintodistus, josta käy ilmi tarpeesi käyttää sairastumisesi johdosta suunniteltua […]

Ruotsi

Äkillinen sairastuminen Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Ruotsissa hoitoon mennessä yleensä riittää, että näytät henkilötodistuksesi. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai ajokortti. Ruotsissa maksat välttämättömästä sairaanhoidosta julkisen puolen terveydenhuollossa omavastuuna vain potilasmaksun (patientavgift). Hoitoa potilasmaksun hinnalla saa terveyskeskuksissa, julkisissa sairaaloissa sekä Ruotsin maakäräjien kanssa sopimuksen tehneiden yksityisten […]