Opiskelijan sairaanhoito ulkomailla

Hoito-oikeutesi uudessa opiskelumaassa Hoito-oikeutesi kohdemaassasi sekä Suomessa selvittää Kela. Ilmoita Kelalle aina yli kolmen kuukauden muutosta ulkomaille. Ilmoita Kelalle myös jos teet ulkomailla töitä, sillä se saattaa vaikuttaa hoito-oikeuksiisi. Tee myös muuttoilmoitus maistraatille. Hoito-oikeutesi riippuvat lähdetkö toiseen EU-maahan vai EU:n ulkopuolelle miten pitkäksi aikaa lähdet työskenteletkö samalla Ulkomailla asuminen opiskelun vuoksi katsotaan yleensä tilapäiseksi oleskeluksi. Tällöin […]

Potilasvahingot ulkomailla

Suomalainen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. Et voi saada Suomesta korvauksia potilasvahingosta, joka on aiheutunut ulkomailla annetusta hoidosta. Kun hakeudut ulkomaille hoitoon, selvitä millainen potilasvahinkojärjestelmä maassa on. Varmista myös, että olet saanut riittävästi tietoa sinulle annettavasta hoidosta ja toimenpiteistä sekä niihin liittyvistä riskeistä. Varmista, että hoidonantajalla on lupa toiminnalleen Kun hakeudut ulkomaille hoitoon, varmista, […]

Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

Hoitoon ottaminen ja hoidon järjestäminen tapahtuvat aina hoitoa antavan maan lainsäädännön mukaisesti. Selvitä huolellisesti etukäteen hoitoon liittyvät käytännön menettelyt ja maksut. Hoito EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä Jos asut , voit hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan. EU-lainsäädäntö velvoittaa, että pääset hoitoon samalla tavalla kuin kohdemaan paikalliset asukkaat. Edellytyksenä on, että jokin EU-maa vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Voit […]

Hoito ulkomailla

Mikä on potilasdirektiivi? Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeutta hakeutua käyttämään terveyspalveluja toiseen EU-maahan. Lisäksi potilasdirektiivi turvaa potilaalle oikeuden saada toisessa EU-maassa annetusta hoidosta korvausta jälkikäteen samoin perustein, kuin jos vastaava hoito olisi annettu kotimaassa. Potilasdirektiivi velvoittaa EU-maita ottamaan vastaan toisista EU-maista hoitoon hakeutuvat potilaat. Eta-maat ja Sveitsi eivät sovella potilasdirektiiviä, joten niillä ei ole velvollisuutta EU-maista […]

Maakohtaista tietoa terveyspalveluista

Maakohtaisilta sivuilta löydät tietoa kohdemaan terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä, hoidon antamiseen ja saamiseen erityisesti liittyvistä seikoista, maksuista sekä kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta ja muista terveydenhuoltoon liittyvistä viranomaisista. Suomen viranomaiset eivät voi vaikuttaa siihen, minkälaista hoitoa saat toisessa maassa tai ulkomailla annetun hoidon kustannuksiin. Selvitä hoitoon liittyviä kysymyksiä ensisijaisesti kohdemaan viranomaisten kanssa tai kohdemaan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä.

Harvinais­sairauksien osaamisverkostot

 tarkoitetaan EU:n alueen kattavia verkostoja, joissa eri maiden terveysalan ammattilaiset ja harvinaissairauksien hoitoon erikoistuneet osaamiskeskukset voivat vaihtaa hoitoon liittyvää tietoa ja asiantuntemusta. Osaamisverkostojen toiminta perustuu terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden vapaaehtoiselle osallistumiselle. Osaamisverkostojen perustamisella pyritään vahvistamaan harvinaisten sairauksien tutkimusta ja voimavarojen kustannustehokasta käyttöä. Eurooppalaiset osaamisverkostot soveltavat EU:n yhteisiä periaatteita erityishoitoa edellyttäviin harvinaisiin sairauksiin toimivat tutkimuksen ja […]

Apuvälineet ulkomailla

Jos apuvälineesi rikkoutuu ulkomailla, suomalaisviranomaiset eivät yleensä korvaa ulkomailla aiheutuneita apuvälineiden huolto- tai korjauskuluja, eivätkä ne järjestä korjausta ulkomailla suomalaisviranomaisilla ei ole velvollisuutta toimittaa sinulle uutta apuvälinettä ulkomaille vastaat itse apuvälineen toimittamisen järjestelyistä ja kuljetuskustannuksista, jos haluat uuden apuvälineen toimitettavaksi ulkomaille saat julkisesta terveydenhuollosta apuvälineen korjauksen tai uuden apuvälineen palattuasi Suomeen. Jos sairastut ulkomailla ja […]

Kuntoutus ulkomailla

Jos kuntoutustarpeesi on aiheutunut esimerkiksi liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, kuntoutuksen järjestäminen ei kuulu Kelalle, vaan siitä vastaa vakuutusyhtiö. Sovi vakuutusyhtiösi kanssa etukäteen menettelyistä, jos tarkoituksesi on hakeutua ulkomaille kuntoutuksen saamista varten. Kuntoutus ulkomailla sairausvakuutuslain perusteella Voit hakeutua käyttämään kuntoutuspalveluja ulkomaille samoin edellytyksin kuin Suomessa. Kyse voi tällöin olla esimerkiksi leikkauksen jälkeisestä fysioterapiasta. Kukin maa tarjoaa […]

Pitkäaikais­sairaudet

Hoitopaikan lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö päättää, millaista hoitoa tai minkälaisia tutkimuksia pitkäaikaissairautesi hoito edellyttää. Se, millaista hoitoa saat pitkäaikaissairauteesi, määräytyy aina oleskelumaan lainsäädännön mukaan. Hoito tai sitä koskevat tutkimukset eivät välttämättä ole samoja kuin Suomessa. Voit vapaasti hakeutua ulkomaille saamaan hoitoa pitkäaikaissairauteen. Euroopan ulkopuolella oikeutesi saada hoitoa määräytyy kohdemaan lainsäädännön perusteella. Muualla kuin EU- […]

Raskaus ja synnytys ulkomailla

Saat raskauteen ja synnytykseen liittyvää lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa , kun oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä alle vuoden kestävää oleskelua ulkomailla. Et voi kuitenkaan käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jos olet hakeutunut ulkomaille raskauden hoitoa tai synnytystä varten. Korttia ei käytetä tilanteissa, joissa ulkomaille matkustamisen syy on terveyspalvelujen käyttäminen. Voit vapaasti […]