Hoidon kustannukset ulkomailla

Terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä asiakkaalta ulkomailla laskutettava hinta voi perustua esimerkiksi palvelun tuotteistukseen tai tuotehintaan tai kohdemaan markkinahintaan. Laskutettava hinta voi perustua myös siihen, onko terveydenhuollon palvelu julkisin tai yksityisin varoin tuotettua. Lähtökohta ulkomailla on, että asiakas maksaa itse saamansa hoidon kustannukset. EU-lainsäädäntö ja Suomen solmimat kansainväliset sosiaaliturvasopimukset voivat joissakin tilanteissa muuttaa tilannetta siten, että et […]