Ulkomailla annetun hoidon korvaukset

Saat Kelasta korvauksia ulkomailla aiheutuneisiin hoitokustannuksiin, jos olet maksanut ne itse. Hae korvauksia Kelasta SV 128 kuuden kuukauden kuluessa maksusta. Korvauksen saaminen edellyttää yleensä, että vastaavaa hoitoa olisi Suomessa annettu julkisessa terveydenhuollossa tai sitä olisi korvattu . Hoidon tulee kuulua Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan, jotta sitä voidaan korvata. Palveluvalikoimaa määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon […]

Sairaanhoito­korvaukset

Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista lääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kustannuksista lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista sairauden hoitoon liittyvien matkoista. Palkkioiden, tutkimuksen ja hoidon perusteena on korvaustaksa, joka kertoo korvauksen määrän. Yleensä maksamasi kustannus on korvaustaksaa suurempi. Sairaanhoitokorvauksista käytetään usein puhekielistä ilmausta Kela-korvaus. 1.3.2016 alkaen Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla […]

Kelan sairaanhoito­korvaukset

Voit tehdä valituksen kirjallisesti ja vapaamuotoisesti. Osoita valitus sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle (Samu). Toimita valitus Kelaan. Valitus on jätettävä viimeistään 30. päivän kuluessa sen päivän jälkeen, kun olet saanut tiedon Kelan päätöksestä. Päätöksen katsotaan tulleen tietoosi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu.