Potilasvahingot ja potilasvakuutus

huolehtii keskitetysti Suomessa tapahtuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Jokaisella Suomessa toimivalla julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköillä on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutus kattaa kaikkien Suomessa hoitoa saavien henkilöiden terveyden- ja sairaanhoidon. Potilasvakuutus korvaa hoidosta aiheutunutta haittaa Potilasvakuutuskeskus arvioi vahinkoilmoituksen ja oman selvityksensä perusteella, onko vahinko sellainen, että se korvataan potilasvakuutuksesta. Suomen potilasvakuutus kattaa kaiken Suomen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa […]

Hoitoon hakeutuminen Suomeen

Sinun tulee itse selvittää hoitomahdollisuuksia, hoidon odotusaikoja ja hoidon kustannuksia hoidon antajilta. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa . Erikoissairaanhoidossa annettavaan hoitoon tarvitaan lähete. Toisessa EU-maassa kirjoitettu lähete voidaan hyväksyä, jos sen perusteella on mahdollista arvioida potilaan hoidontarve. Lähetteen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Toimita lähete siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa haluat saada hoitoa. Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen […]

Yksityisen terveydenhuollon hintatietoja

Tilastossa ei ole palveluntuottajia, joilla tässä tarkasteltujen käyntien tai toimenpiteiden määrä oli tilastointivuonna alle 20. Tiedot on ryhmitelty kunnittain. Tieto kunnasta määräytyy palveluntuottajan toimipaikan sijainnin mukaan. Palveluntuottajien nimi- ja osoitetiedot perustuvat lupaviranomaisten rekistereihin. Jos palveluntuottajalla on toimintaa vain yhden läänin alueella, tiedot saadaan aluehallintovirastosta. Jos toimintaa on useamman läänin alueella, tiedot saadaan Valvirasta. Ilmoitathan muutokset tietoihisi suoraan […]

Suomalaiset lääkemääräykset

Voit ostaa sinulle määrätyn lääkkeen mistä tahansa apteekista, kun esität lääkärin antaman potilasohjeen, Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen. Tiedot sähköisestä lääkemääräyksestäsi tallennetaan Reseptikeskukseen, joka on osa . Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien toimitusmerkinnät. Saat lääkäriltä kirjallisen potilasohjeen, jossa on tiedot lääkkeestä ja annosteluohjeet. Jos sähköinen lääkemääräys on kirjoitettu nimellä ja syntymäajalla, saat lääkkeen apteekista vain potilasohjeella. […]

Apteekit Suomessa

Terveydenhuollon organisaatioissa toimii lisäksi sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia, jotka vastaavat hoidossa olevien potilaiden lääkkeistä. Ne eivät myy lääkkeitä henkilöasiakkaille. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus myöntää apteekkien toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa Suomessa. Suomen apteekkien yhteystiedot löytyvät . Apteekkariliiton verkkosivuille on koottu myös paljon muuta tietoa apteekeista ja lääkkeistä.

Sairaalasiirto ulkomailta Suomeen

Jos siirtokuljetus tapahtuu ensisijaisesti omasta tahdostasi, vastaat yleensä kuljetuskustannuksista itse. Jos asiasta on etukäteen sovittu, siirtokuljetuksen kustannuksista voi vastata tai niihin voi osallistua myös muu taho, kuten vastaanottava sairaala tai vakuutusyhtiö. Ainoastaan jos olet hoidossa toisessa Pohjoismaassa julkisessa terveydenhuollossa, voidaan siirtokuljetus perusteella järjestää ilman, että maksat itse kuljetuskustannuksia. Hoidonantajasi selvittää tällöin siirtokuljetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita […]

Sairaalasiirrot

Jos olet tullut ulkomailta Suomeen ja saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, on sairaalasiirto sinulle maksuton seuraavissa tilanteissa olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Australiassa ja tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, mutta Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2). […]

Matkojen korvaaminen ulkomailta tulevalle henkilölle

Voit saada Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista, jos asut vakituisesti tai olet sairausvakuutettu Suomessa olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana asut vakituisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista (eläkeläiset) olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä […]

Suomessa annettuun hoitoon liittyvät matkat

Kela korvaa hoitoon liittyviä matkakustannuksia, jos asut Suomessa. Lisäksi Kela korvaa matkakustannuksia ulkomailla asuvalle asiakkaalle, joka on sairausvakuutettu Suomessa tai jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa. Matkakorvauksia maksetaan myös asiakkaalle, jolla on EU-lainsäädäntöön tai kansainväliseen sopimukseen perustuva oikeus hoitoon Suomessa. Jos esimerkiksi olet saanut eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa, saat Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista […]