Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa

Yhteyspiste palvelee verkossa Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla sekä sähköpostitse. Tavoitat yhteyspisteen osoitteesta yhteyspiste(at)kela.fi. Vastaamme viiden työpäivän kuluessa. Palvelemme sähköpostitse suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhteyspisteestä saat yleisellä tasolla tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Henkilökohtaisissa etuusasioissa, kuten hakemuksissa, olethan yhteydessä , esimerkiksi .  Verkossa palvelemme Hoitopaikanvalinta.fi-sivuilla , ja . Yhteyspiste on myös , ja . Yhteyspisteen tehtävät Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste […]

Kielelliset oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa asiakkaalle tietoa hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Jos asiakkaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään tarvittaessa tulkkaus. Asiakkaalla on Suomessa aina oikeus saada maksutta omaa hoitoaan koskevat tiedot. Suomessa terveyspalveluja annetaan suomeksi tai ruotsiksi Suomen julkisen terveydenhuollon palvelut annetaan Suomen virallisilla kielillä suomeksi […]

Potilaan oikeudet

Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on kohdeltava sinua kunnioittaen vakaumustasi, yksityisyyttäsi sekä ihmisarvoasi. Äidinkielesi, kulttuurisi sekä yksilölliset tarpeesi on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon hoidossasi. Terveydenhuollon palveluissa potilaita ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Ainoastaan lääketieteelliset syyt saavat vaikuttaa hoitopäätöksiin. Mielipiteesi on […]

Terveydenhuollon palveluvalikoima

Pääsäännön mukaan palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset hoito kuntoutus Tavoite on, että suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään ainoastaan vaikuttavia, kustannuksiltaan hyväksyttäviä ja turvallisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Tämän vuoksi palveluvalikoiman ulkopuolelle on suljettu toiminta, johon sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle           tai jonka vaikuttavuus […]

Yksityinen terveydenhuolto

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat voivat myydä palveluja suoraan asiakkaille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Yksityiset toimijat tarjoavat sekä perus- että erikoissairaanhoidon palveluja. Maksat itse hoidon kustannukset, kun käytät yksityisiä terveyspalveluja. Yksityiset palveluntuottajat voivat hinnoitella palvelunsa vapaasti. Voit saada Kelasta korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin, jos asut tai olet sairausvakuutettu Suomessa. Kela korvaa kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Myös yksityiset vakuutukset […]

Julkinen terveydenhuolto

Perusterveydenhuollon palvelut annetaan yleensä kunnan terveyskeskuksessa. Kunta voi järjestää perusterveydenhuollon palvelut myös yhdessä toisen kunnan kanssa tai se voi hankkia palvelut yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä. Lailla on erikseen säädetty, mitä terveyspalveluja kunnan on järjestettävä. Kunnat voivat lainsäädännön rajoissa kuitenkin päättää palvelujen laajuudesta ja sisällöstä sekä siitä, miten se järjestää palvelut. Tämän vuoksi palveluissa voi olla […]

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä

Julkisten terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Kunta voi myös hankkia palvelut yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä. Julkiset terveydenhuollon palvelut rahoitetaan verotuloilla sekä palveluista perittävillä asiakasmaksuilla. Terveydenhuoltoa ohjataan lainsäädännöllä, valtionosuusjärjestelmällä, suosituksilla ja ohjeilla sekä valvonnalla. Terveydenhuollon ohjaamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhdessä […]