Usein kysyttyä rajat ylittävästä terveyden­huollosta

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavista aiheista:

Asiakasmaksut

Julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä laskutetaan asiakasmaksu, jonka enimmäismäärästä on säädetty lainsäädännössä. Kunta ei voi omalla päätöksellään laskuttaa sinulta säädettyjä enimmäismääriä korkeampia maksuja. Jos maksun enimmäismäärästä ei ole säädetty, palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asiakasmaksut vahvistaa vuosittain se kunta tai kuntayhtymä, joka ylläpitää kyseistä julkisen terveydenhuollon toimintayksikköä. Kunta tai kuntayhtymä […]

Terveydenhuollon valvonta

Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valviran tehtävänä on ylläpitää käsitellä kantelu silloin, kun hoitovirheen epäillään vaikuttaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen. Muussa tapauksessa kantelun käsittelee aluehallintovirasto. valvoa hoitotakuun määräaikojen toteutumista. Valvira myöntää seuraavat luvat ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen silloin, kun toimintaa on […]

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä

Julkisten terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Kunta voi myös hankkia palvelut yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä. Julkiset terveydenhuollon palvelut rahoitetaan verotuloilla sekä palveluista perittävillä asiakasmaksuilla. Terveydenhuoltoa ohjataan lainsäädännöllä, valtionosuusjärjestelmällä, suosituksilla ja ohjeilla sekä valvonnalla. Terveydenhuollon ohjaamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhdessä […]

Potilas­turvallisuus

Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Potilasturvallisuus on hoitoa, josta ei koidu sinulle vaaraa vahingon, erehdyksen tai unohduksen vuoksi terveydenhuollon toimintayksikön periaatteita, käytäntöjä ja hyviä prosesseja, joilla ennakoidaan ja estetään riskejä ja vaaratilanteita inhimillisten virheiden ehkäisyä (yli puolet vahingoista on estettävissä) yhdessä oppimista ketään syyllistämättä […]

Hoidon laatu

Terveydenhuoltolaissa laatu-käsite nousee esille useissa pykälissä. Terveydenhuollon tarjoamien palvelujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hyvää hoitoa ja hyvää kohtelua on esimerkiksi hoidon laatu, potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus ja henkilöstön ammattitaito ja osaaminen. Laadukkaalle terveyspalvelulle ovat ominaisia seuraavat piirteet Asiakaskeskeisyys: potilaana sinua […]