Yksityisen terveydenhuollon hintatietoja

Tilastossa ei ole palveluntuottajia, joilla tässä tarkasteltujen käyntien tai toimenpiteiden määrä oli tilastointivuonna alle 20. Tiedot on ryhmitelty kunnittain. Tieto kunnasta määräytyy palveluntuottajan toimipaikan sijainnin mukaan. Palveluntuottajien nimi- ja osoitetiedot perustuvat lupaviranomaisten rekistereihin. Jos palveluntuottajalla on toimintaa vain yhden läänin alueella, tiedot saadaan aluehallintovirastosta. Jos toimintaa on useamman läänin alueella, tiedot saadaan Valvirasta. Ilmoitathan muutokset tietoihisi suoraan […]

Hoidon kustannukset ulkomailla

Terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä asiakkaalta ulkomailla laskutettava hinta voi perustua esimerkiksi palvelun tuotteistukseen tai tuotehintaan tai kohdemaan markkinahintaan. Laskutettava hinta voi perustua myös siihen, onko terveydenhuollon palvelu julkisin tai yksityisin varoin tuotettua. Lähtökohta ulkomailla on, että asiakas maksaa itse saamansa hoidon kustannukset. EU-lainsäädäntö ja Suomen solmimat kansainväliset sosiaaliturvasopimukset voivat joissakin tilanteissa muuttaa tilannetta siten, että et […]