Maakohtaista tietoa terveyspalveluista

Maakohtaisilta sivuilta löydät tietoa kohdemaan terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä, hoidon antamiseen ja saamiseen erityisesti liittyvistä seikoista, maksuista sekä kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta ja muista terveydenhuoltoon liittyvistä viranomaisista. Suomen viranomaiset eivät voi vaikuttaa siihen, minkälaista hoitoa saat toisessa maassa tai ulkomailla annetun hoidon kustannuksiin. Selvitä hoitoon liittyviä kysymyksiä ensisijaisesti kohdemaan viranomaisten kanssa tai kohdemaan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä.

Terveyspalvelujen käyttäminen ulkomailla

EU-maissa terveydenhuollon palveluntuottajien on otettava vastaan toisista hoitoon hakeutuvat potilaat. Islannilla, Liechtensteinilla ja Sveitsillä ei kuitenkaan ole tähän velvollisuutta, koska ne eivät sovella EU:n . EU-maissa terveydenhuollon kaikkien palveluntuottajien on kohdeltava asiakkaita yhdenvertaisesti hoidontarpeen perusteella. Hoitoon pääsyä ei voida nopeuttaa tai rajoittaa sen perusteella, missä maassa asiakas asuu tai on sairausvakuutettu tai mikä on hänen […]