Hoito­kustannusten valtion korvaus

Korvausta maksetaan terveydenhuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsoman hoidon kustannuksista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksista potilaalle maksuttomista palveluista, esimerkiksi neuvolapalveluista ja alle 18-vuotiaan henkilön terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä. Korvauksena maksetaan enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten määrä, josta on vähennetty henkilöltä perityt asiakasmaksut. Korvattavat kustannukset Kela maksaa valtion korvausta potilaalle annetun hoidon kustannuksista, kun henkilö on esittänyt hoidonantajalle voimassa olevan hoito-oikeustodistuksen, […]