Venäjä

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Julkinen terveydenhuolto on periaatteessa maksutonta kaikille Venäjän kansalaisille. Julkisten ja yksityisten terveydenhoitopalvelujen välillä voi kuitenkin olla suuria eroja ja hoitomenetelmät voivat vaihdella. Pietarin ja Moskovan yksityissairaalat ovat korkeatasoisia ja henkilökunta puhuu myös englantia. Myös julkisella puolella henkilökunta on pääasiallisesti korkeasti koulutettua, mutta yksiköt kärsivät usein resurssien puutteesta. Lisäksi julkisessa terveydenhuollossa jonotusajat voivat […]