Viro

Äkillinen sairastuminen Virossa sairauskassa Eesti Haigekassa maksaa sairaanhoidon korvaukset suoraan hoitopaikalle ja potilas maksaa hoitoon mennessään pelkästään omavastuuosuuden. Hoitopaikalla tulee olla sopimus Eesti Haigekassan kanssa. Valtion ja kuntien palveluiden lisäksi Eesti Haigekassa korvaa myös sellaisissa yksityisissä sairaaloissa annettua hoitoa, joilla on sopimus Eesti Haigekassan kanssa. Virossa on myös yksityisiä lääkäreitä, lääkäriasemia ja sairaaloita, joilla ei […]