Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa

Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta. Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jonka organisaatiossa se on toiminut perustamisestaan eli vuodesta 2014 alkaen. Yhteyspiste on osa Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen toimintaa. Yhteyspisteen tehtävät Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa […]