Yksityisen terveydenhuollon hintatietoja

Tilastossa ei ole palveluntuottajia, joilla tässä tarkasteltujen käyntien tai toimenpiteiden määrä oli tilastointivuonna alle 20. Tiedot on ryhmitelty kunnittain. Tieto kunnasta määräytyy palveluntuottajan toimipaikan sijainnin mukaan. Palveluntuottajien nimi- ja osoitetiedot perustuvat lupaviranomaisten rekistereihin. Jos palveluntuottajalla on toimintaa vain yhden läänin alueella, tiedot saadaan aluehallintovirastosta. Jos toimintaa on useamman läänin alueella, tiedot saadaan Valvirasta. Ilmoitathan muutokset tietoihisi suoraan […]

Yksityinen terveydenhuolto

Tietoa yksityisistä terveydenhuollon palveluista löydät FinlandCare -ohjelman sivuilta. FinlandCare -ohjelma edistää Suomessa toimivien terveydenhuolto- ja hoivapalveluja tarjoavien yritysten kansainvälistymistä.

Sairaanhoito­korvaukset

Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista lääkärin ja hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja hoidon kustannuksista lääkärin määräämien lääkkeiden kustannuksista sairauden hoitoon liittyvien matkoista. Palkkioiden, tutkimuksen ja hoidon perusteena on korvaustaksa, joka kertoo korvauksen määrän. Yleensä maksamasi kustannus on korvaustaksaa suurempi. Sairaanhoitokorvauksista käytetään usein puhekielistä ilmausta Kela-korvaus. 1.3.2016 alkaen Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla […]

Terveydenhuollon valvonta

Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Valviran tehtävänä on ylläpitää käsitellä kantelu silloin, kun hoitovirheen epäillään vaikuttaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen. Muussa tapauksessa kantelun käsittelee aluehallintovirasto. valvoa hoitotakuun määräaikojen toteutumista. Valvira myöntää seuraavat luvat ammatinharjoittamisoikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen silloin, kun toimintaa on […]

Yksityinen terveydenhuolto

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat voivat myydä palveluja suoraan asiakkaille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Yksityiset toimijat tarjoavat sekä perus- että erikoissairaanhoidon palveluja. Maksat itse hoidon kustannukset, kun käytät yksityisiä terveyspalveluja. Yksityiset palveluntuottajat voivat hinnoitella palvelunsa vapaasti. Voit saada Kelasta korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin, jos asut tai olet sairausvakuutettu Suomessa. Kela korvaa kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Myös yksityiset vakuutukset […]

Palveluseteli valinnoissa

Palveluseteliin liittyvät käytännöt ja palveluvalikoima vaihtelevat suuresti eri puolella Suomea. Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samanarvoinen tai tulosidonnainen, jolloin sen arvo on suhteessa tuloihisi. Kunnissa palveluseteli on useimmiten käytössä vanhuspalveluissa, hammashuollossa ja joissakin erikoissairaanhoidon toimenpiteissä, esimerkiksi kaihileikkauksissa. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi palvelun tarpeesi. Palvelusetelin voit saada kotikuntasi terveysasemalta, sosiaalivirastosta […]