Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2019 har fastställts