Den nya lagen om funktionshinderservice tryggar service enligt de individuella behoven för personer med funktionsnedsättning