Hur bör Kanta-tjänsterna utvecklas? – Social- och hälsovårdsministeriet samlar in synpunkter och idéer