Nordiskt seminarium behandlar förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism