Osa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajista vaihtuu