Regeringen ser över apoteksverksamheten – förslag om ändringar som gäller apoteken på remiss