Samordnare för arbetsförmågan undanröjer hinder för sysselsättning