Suomen virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi ja terveydenhuollon palvelut annetaan yleensä näillä kielillä. Terveydenhuollon ammattilaiset osaavat kuitenkin yleisesti myös englantia.

Hoitoa annetaan suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, onko palveluja järjestävä kunta tai kuntayhtymä yksi- vai kaksikielinen. Kaksikielisessä kunnassa ja kuntayhtymässä voit valita haluatko käyttää suomea vai ruotsia. Yksikielisessä kunnassa palvelujen kieli on joko suomi tai ruotsi. Suomen lainsäädäntö ei velvoita hoidonantajaa tarjoamaan palveluja muilla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Enontekiöllä, Inarissa, Sodankylässä ja Utsjoella julkisen terveydenhuollon palveluja annetaan myös saamen kielellä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on huolehdittava siitä, että potilas ymmärtää hoitoaan koskevat asiat

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa potilaalle selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Jos potilaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään tulkkaus.

Tulkkauksen kustannuksista vastaa potilas itse tai hoidon antaja.

  • Jos tulet Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana, tulkkauksen kustannukset ovat osa hoitokustannuksia eikä niitä peritä sinulta erikseen.
  • Et myöskään joudu maksamaan itse tulkkauksen kustannuksia, jos hakeudut hoitoon Suomeen ja sinulla on asuinmaasi myöntämä ennakkolupa (lomake S2). Tässä tapauksessa tulkkauksesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan luvan myöntäjältä.
  • Vastaat itse tulkkauksen kustannuksista, jos hakeudut hoitoon Suomeen ilman asuinmaasi myöntämää ennakkolupaa (lomake S2). Tässä tilanteessa sinun on yleensä itse järjestettävä tarvittava tulkkaus. Hoitohenkilökunta järjestää tulkkauksen, jos et ymmärrä hoitoasi koskevia tietoja.
  • Jos olet sairausvakuutettu muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja tarvitset kiireellistä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana, sinulta voidaan hoitokustannusten lisäksi laskuttaa tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset.