Sinun tulee itse selvittää hoitomahdollisuuksia, hoidon odotusaikoja ja hoidon kustannuksia hoidon antajilta. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä.

Erikoissairaanhoidossa annettavaan hoitoon tarvitaan lähete. Toisessa EU-maassa kirjoitettu lähete voidaan hyväksyä, jos sen perusteella on mahdollista arvioida potilaan hoidontarve. Lähetteen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Toimita lähete siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa haluat saada hoitoa.

Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen Suomessa

Suomessa toimivilla terveydenhuollon palveluntuottajilla on velvollisuus ottaa vastaan toisesta EU-maasta hoitoon hakeutuva henkilö samalla tavalla kuin Suomessa asuva. Tämä tarkoittaa, että hoidon tarpeesi arvioidaan samalla tavalla ja että sinuun sovelletaan samoja hoitoon pääsyn määräaikoja kuin Suomessa asuviin.

Vastaanottovelvoite ei koske Eta-maista (Norja, Islanti ja Liechtenstein), Sveitsistä tai EU:n ulkopuolisista maista hoitoon hakeutuvia henkilöitä. Terveydenhuollon palveluntuottajat voivat kuitenkin tarjota palveluja myös näistä maista tuleville henkilöille, jos niillä on vapaata hoitokapasiteettia.

Ulkomailta et voi hakeutua näihin palveluihin

  • pitkäaikainen laitoshoito
  • elinsiirrot
  • kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset
  • työterveyshuolto
  • koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto.

Vastaat yleensä itse hoidon kustannuksista, kun hakeudut hoitoon Suomeen

Jos hakeudut hoitoon Suomeen, vastaat lähtökohtaisesti itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Vastaat itse myös tulkkauksen järjestämisestä ja asiakirjojen kääntämisestä sekä näistä aiheutuneista kustannuksista. Hoidosta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa etukäteen niin sanottuna ennakkomaksuna, joka voi olla enintään arvioitujen hoitokustannusten suuruinen.

Jos et halua maksaa itse hoidon kustannuksia, voit hakea asuinmaastasi EU-asetuksen 883/2004 mukaista ennakkolupaa Suomessa annettavaa hoitoa varten. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella luvan myöntäjä korvaa hoidosta aiheutuneet kustannukset hoitoa antaneelle maalle.

Jos sinulla on oikeus hoitoon EU-asetuksen 883/2004 tai kansainvälisen sopimuksen perusteella, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa asuva. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi henkilöä, joka asuu eläkeläisenä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja jonka sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa tai toisessa EU-maassa sairausvakuutettua henkilöä, joka sairastuu äkillisesti tilapäisen Suomessa oleskelunsa aikana.

Julkinen terveydenhuolto voi rajoittaa ulkomailta hoitoon hakeutuvien potilaiden vastaanottoa

Kunta tai kuntayhtymä voi rajoittaa määräaikaisesti EU-maista hoitoon hakeutuvien henkilöiden vastaanottoa julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä, jos rajoittaminen on välttämätöntä kunnan asukkaiden terveydenhuoltopalvelujen turvaamiseksi. Käytännössä kyse voi olla tilanteesta, jossa kunnan asukkaiden hoitoon pääsyn odotusajat ovat ylittyneet. Rajoitus voi olla voimassa enintään 12 kuukautta kerrallaan.

Rajoituksen käyttöönotosta on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, aluehallintovirastolle ja Kelaan sijoitetulle rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteelle.

Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa hoitoon ottamisen rajoittamista koskevia päätöksiä.

Hoitopaikat Suomessa

  • Sairaanhoitopiirien, päivystävien sairaaloiden, synnytyssairaaloiden ja harvinaissairauksien yksiköiden yhteystiedot löytyvät täältä.
  • Julkisista perusterveydenhuollon palveluista löydät tietoa myös kuntien kotisivuilta, esimerkiksi www.hel.fi (Helsinki) tai www.turku.fi (Turku).
  • Tietoa yksityisistä terveydenhuollon palveluntuottajista voit etsiä FinlandCare-ohjelman sivuilta.
  • Lisätietoja saat myös Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä sähköpostitse (yhteyspiste(at)kela.fi).