Voit hakea ennakkolupaa, jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Ennakkolupaa haetaan aina asuinmaan viranomaiselta, myös silloin, jos jokin muu kuin asuinmaasi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Ennakkolupa myönnetään lomakkeella S2. Muunlaiset ennakkoluvat eivät käy Suomessa.

Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä korvaa luvan mukaisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset Suomen valtiolle. Kela korvaa hoidosta aiheutuneet kustannukset Suomen julkiselle terveydenhuollolle ja laskuttaa ne edelleen luvan myöntäjältä.

Ennakkolupaan voidaan kirjata tarkasti asiakkaan tietojen ja hoidonantajan lisäksi esimerkiksi hoitoajankohta ja hoito tai hoitotoimenpide, jonka kustannuksia ennakkoluvan perusteella maksetaan. Jos sinulla on asuinmaasi myöntämä ennakkolupa Suomessa annettavaa hoitoa varten, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kun Suomessa asuva. Toimita ennakkolupa hoidonantajalle.

Lupa myönnetään lomakkeella S2 ja sitä voi käyttää vain Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Muunlaiset ennakkoluvat kuin lomake S2 eivät käy Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Jos olet saanut ennakkoluvan (S2) mukaista hoitoa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa, voit hakea korvausta hoitokustannuksiin Kelasta. Kela korvaa kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella samoin perustein kuin Suomessa sairausvakuutetuille.

Ennakkolupa tulee myöntää, jos hoitoa ei voida järjestää asuinmaassa

EU-lainsäädännön mukaan potilaalle on myönnettävä ennakkolupa toisessa jäsenmaassa annettavaa hoitoa varten, jos

  • potilaan tarvitsema hoito kuuluu hänen asuinmaansa terveydenhuollon palveluvalikoimaan

ja

  • hoitoa ei ole mahdollista järjestää potilaan asuinmaassa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa ottaen huomioon potilaan sen hetkinen terveydentila ja sairauden todennäköinen kulku.

Ennakkolupaa ei siten ole pakko myöntää, jos hoito on sellaista, että se ei kuulu potilaan asuinmaan terveydenhuollon palveluvalikoimaan tai jos hoito voidaan järjestää asuinmaassa lääketieteellisesti perusteltavissa olevan ajan kuluessa.

Ennakkolupa voidaan aina myöntää myös harkinnan perusteella, vaikka edellytykset luvan myöntämiselle eivät täyttyisi, esimerkiksi kielellisistä tai kulttuurisista syistä.