Ennakkolupa on maksusitoumus, jolla luvan myöntäjä korvaa hoidosta aiheutuneet kustannukset hoitoa antaneelle maalle. Voit hakea ennakkolupaa asuinmaasi viranomaiselta, yleensä omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Ennakkolupaa käytetään EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä. Kukin maa myöntää ennakkoluvan omalla virallisella kielellään. Ennakkoluvassa on yleensä henkilötietojesi lisäksi hoidonantajaa koskevat tiedot, ennakkoluvan voimassaoloaika ja hoito tai sairaus, jota varten ennakkolupa on myönnetty.

  • Ennakkolupa on lomake S2. Muunlaiset ennakkoluvat eivät käy Suomen julkisessa terveydenhuollossa.
  • Asuinmaasi viranomainen päättää ennakkoluvan myöntämisestä. Tietyissä tilanteissa ennakkoluvan myöntämisestä voi vastata toinen maa, jos sairaanhoidon kustannuksistasi vastaa muu kuin asuinmaasi.
  • Suomi ei voi vaikuttaa siihen, saatko asuinmaastasi ennakkoluvan.
  • Kela laskuttaa jälkikäteen ennakkoluvan mukaisen hoidon kustannukset luvan myöntäjältä ja korvaa ne julkista terveydenhuoltoa ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle.

Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa Suomessa annettavaa hoitoa varten, toimita lupa suoraan hoidonantajalle.