Saat hoitoa äkillisen sairastumisen, pitkäaikaissairauden sekä raskauden tai synnytyksen vuoksi samalla asiakasmaksulla ja samalla tavalla kuin Suomessa asuvat.

Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, joka sinun on saatava, jotta voit turvallisesti palata kotimaahasi alkuperäisen suunnitelmasi mukaan. Suomessa oleskelusi kesto vaikuttaa annettavan hoidon laajuuteen.

Saat eurooppalaisen sairaanhoitokortin omasta sairausvakuutuslaitoksestasi

Voit hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia (European Health Insurance Card, EHIC) tai sen korvaavaa todistusta omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntää se maa, jossa olet sairausvakuutettu tai joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Alaikäisellä lapsella tulee olla oma eurooppalainen sairaanhoitokortti. Vastasyntyneen ja imeväisikäisen lapsen hoito-oikeustodistukseksi hyväksytään äidin eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin tulee olla voimassa hoidon antamishetkellä.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntävä maa myöntää kortin maansa virallisella kielellä. Kortin etupuoli on aina samanlainen, mutta kääntöpuoli voi eri maissa olla erilainen. Joissain maissa eurooppalainen sairaanhoitokortti on yhdistetty kansalliseen sairausvakuutuskorttiin. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on yleensä voimassa 2–3 vuotta, mutta voimassaolo vaihtelee maittain.

  • Kortin oikeassa yläkulmassa on kortin myöntäneen maan maatunnus.
  • Seuraavilla riveillä on kortinhaltijan henkilötiedot ja sairausvakuutuslaitoksen tai sairauskassan tiedot.
  • Oikeassa alakulmassa on päivämäärä, jolloin kortin voimassaolo päättyy.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaava todistus

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai se on esimerkiksi kadonnut, voit pyytää kortin korvaavan todistuksen omasta sairausvakuutuslaitoksestasi. Esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin korvaavan todistuksen Suomen julkisessa terveydenhuollossa, saat hoitoa samalla tavalla kuin eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Voit saada korvausta hoitokustannuksiin jälkikäteen

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus saada jälkikäteen korvausta, jos on hän on saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelunsa aikana ja maksanut itse hoidosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta voi hakea jälkikäteen omasta sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta.

Kela korvaa kustannuksia, jos toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sairausvakuutettu henkilö on käyttänyt yksityisiä terveyspalveluja tai jos hänelle on aiheutunut hoitoon liittyviä lääke- tai matkakustannuksia. Kustannuksia korvataan sairausvakuutuslain perusteella samalla tavalla kuin Suomessa sairausvakuutetuille. Edellytyksenä kustannusten korvaamiselle on, että ne ovat aiheutuneet lääketieteellisesti välttämättömästä hoidosta tilapäisen Suomessa oleskelun aikana.

Voit hakea korvausta Kelasta kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä lomakkeella SV 127. Jos haet korvausta kotimaassasi ja valitset hoidonantajamaan eli Suomen lainsäädännön mukaisen korvauskäytännön, sairausvakuutuslaitoksesi tiedustelee korvauksen määrää Kelalta.

Jos hoidonantaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia

Jos et saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla Suomen julkisessa terveydenhuollossa, voit selvittää asiaa Euroopan komission SOLVIT-palvelun kautta. SOLVIT kertoo viranomaisille, mitä oikeuksia toisesta EU-maasta tulevilla on, ja auttaa ongelmatapausten ratkaisemisessa.

Lue lisää SOLVIT -palvelusta osoitteessa www.solvit.eu.