Maistraatti kirjaa kotikunnan väestötietojärjestelmään. Kotikuntasi järjestää sinulle julkisen terveydenhuollon palvelut.

Suomessa asuva on yleensä myös sairausvakuutettu Suomessa ja saa Kelasta sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden sekä matkojen kustannuksiin.

Jos sairaanhoitosi kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi tai muuttotilanteessasi sovelletaan kansainvälistä sosiaaliturvasopimusta, voi sinulla olla oikeus julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja Kelan maksamiin sairaanhoitokorvauksiin ilman kotikuntaa tai sairausvakuuttamista Suomessa. Toimita viivytyksettä Kelaan rekisteröitäväksi

  • toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä lomake E 106, E 109, E 120, E 121, S1 tai S3
  • Kanadan Quebecin myöntämä lomake SF/Q4.

EU:n niin kutsutut maahanmuuttodirektiivit koskevat tietyissä tilanteissa EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta Suomeen töihin tulevia työntekijöitä. Heillä on oikeus julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön samalla tavalla kuin Suomessa asuvilla.

  • Maahanmuuttovirasto päättää soveltuvatko direktiivien säännökset tilanteessasi.
  • Jos työskentelet Suomessa, mutta sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, Kela myöntää sinulle tarvittaessa Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.