Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sisältää

 • terveystarkastukset
 • terveydenhuoltopalvelut
 • perusterveydenhuollon sairaanhoitopalvelut.

Oppilaitoksen sijaintikunta järjestää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille peruskoulun koululaisille sekä lukioiden, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

 • Kouluterveydenhuolto järjestetään yleensä koulun tiloissa.
 • Opiskeluterveydenhuolto järjestetään yleensä oppilaitoksen tiloissa tai muussa erikseen nimetyssä toimipisteessä.

Korkeakoulussa opiskelevien terveydenhuolto

Tiede- ja taidekorkeakoulujen sekä yliopistojen opiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos suoritat perustutkintoa ja olet maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Jos tulet ulkomailta Suomeen opiskelemaan tai tutkijaksi, sinua ei yleensä sairausvakuuteta Suomessa, koska opiskelua pidetään yleensä tilapäisenä oleskeluna Suomessa. Suomeen opiskelijaksi tai tutkijaksi tuleva henkilö säilyy siten yleensä lähtömaansa tai muun maan sosiaaliturvan piirissä. Vaihtoehtoisesti opiskelijalla voi myös olla yksityiskuluvakuutus terveydenhuoltoa varten.

Jos maistraatti kirjaa sinut Suomessa kunnan asukkaaksi, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Saat palvelut kuntalaisen asiakasmaksulla.

Jos olosuhteesi muuttuvat Suomessa oleskelusi aikana siten, että asumisesi Suomessa muuttuu yli vuoden kestäväksi tai vakinaiseksi tai aloitat Suomessa työnteon

Opiskelijat

Jos tulet Suomeen opiskelijana tai tutkijana toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai Kanadan Quebecistä, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja korvauksia Kelasta yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden ja matkojen kustannuksiin.

 • Jos tulet Suomeen opiskelemaan toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä
  • alle vuodeksi, osoita oikeutesi julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla
  • yli vuodeksi, rekisteröi Kelassa asuinmaasi myöntämä lomake E 106 tai S1.
 • Jos tulet Suomeen Kanadan Quebecistä opiskelijana tai tutkijana, rekisteröi Quebecin sairausvakuutuslaitoksen myöntämä todistus SF/Q4 Kelassa, joka myöntää rekisteröinnin jälkeen Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Todistuksella osoitat oikeutesi hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Jos tulet Suomeen opiskelemaan muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai Kanadan Quebecista, sinulla tulee olla yksityisvakuutus terveydenhuollon ja lääkehoidon kustannuksia varten. Voimassa oleva vakuutus on edellytyksenä oleskeluluvan saamiselle. Saat julkisessa terveydenhuollossa kiireellistä hoitoa, jonka kustannuksista vastaat itse. Myös vakuutus voi vastata kustannuksista.

Apurahatutkijat ja -taiteilijat

Apurahaa saava tutkija tai taiteilija ei yleensä tule Suomessa sairausvakuutetuksi, koska oleskelua Suomessa pidetään tilapäisenä.

Jos tulet toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja oleskelet Suomessa

 • alle vuoden ajan, osoitat oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla
 • yli vuoden ajan, rekisteröi Kelassa asuinmaasi myöntämä lomake E 106 tai S1.

Jos olet tullut toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja teet Suomessa tutkimustyötä, taiteellista työtä tai jatko-opintoja suomalaisen maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti apurahan turvin vähintään neljän kuukauden ajan, hae sairausvakuuttamista Kelasta asiointipalvelussa tai lomakkeella Y 77.

 • Ulkomaan apurahalla opiskelu tai tutkimustyö ei yleensä oikeuta Suomen sairausvakuutukseen.
 • Lisätietoja apurahaa saavien tutkijoiden ja taiteilijoiden eläketurvasta antaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela).

Jos olet apurahatutkija ja olet tullut Kanadan Quebecista, rekisteröi Kelassa Quebecista saamasi lomake SF/Q4.

Työharjoittelijat

Jos tulet Suomeen työharjoitteluun toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä

 • alle vuodeksi, saat lääketieteellisesti välttämättömän hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla
 • yli vuodeksi, rekisteröi Kelassa asuinmaasi myöntämä lomake E 106 tai S1.

Jos tulet Suomeen suorittamaan toisen asteen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin liittyvää harjoittelua Kanadan Quebecista, rekisteröi Kelassa lomake SF/Q4. Saat lomakkeen asuinmaasi viranomaiselta.