Pakolaiset ja turvapaikan­hakijat

Henkilö saa käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja sen jälkeen, kun maistraatti on kirjannut hänet kunnan asukkaaksi. Tämä edellyttää, että henkilö on saanut jatkuvan oleskeluluvan. Se myönnetään niille henkilöille, jotka tulevat Suomeen kiintiöpakolaisina ja kansainvälisen suojelun tai ihmiskaupan uhriutumisen perusteella. Terveyspalvelujen järjestämisestä turvapaikanhakijoille vastaavat vastaanottokeskukset.


Pakolaisen oikeus terveyspalveluihin

Viranomaiset osoittavat pakolaisstatuksen saaneelle henkilölle Suomesta kotikunnan. Kun kotikunta on myönnetty, pakolaisella on oikeus käyttää kuntalaisen asiakasmaksulla kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin muilla Suomessa asuvilla.

Oleskeluluvan saanut pakolainen sairausvakuutetaan Suomessa, ja hän saa käyttöönsä Kela-kortin. Pakolaisella on oikeus saada sairaanhoitokorvauksia Kelasta.

Kidutetuilla pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada hoitoa Helsingissä Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa ja Oulussa Kidutettujen kuntoutuspalveluissa.

Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut

Turvapaikanhakijoille terveyspalveluja järjestävät vastaanottokeskukset, joita ylläpitävät valtio, kunnat ja Suomen Punainen Risti (SPR). Palvelujen järjestämisestä vastaa se vastaanottokeskus, jonka asiakasrekisteriin henkilö on rekisteröity. Vastaanottokeskuksissa työskentelee yleensä terveydenhoitaja ja lisäksi vastaanottokeskus ostaa terveydenhuollon palveluja yksityissektorilta tai kunnalta tai kuntayhtymältä.

Jos vastaanottopalveluja saaneelle ulkomaalaiselle ei myönnetä oleskelulupaa tai hänen tilapäinen suojelunsa lakkaa, oikeus vastaanottopalveluihin lakkaa tietyn ajan kuluttua.

Kelan sosiaaliturvaetuudet

Turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana henkilöllä ei ole oikeutta Kelan etuuksiin.

Turvapaikanhakija voi saada Kelan etuuksia vasta sitten, kun hänelle on myönnetty oleskelulupa ja hänen katsotaan asuvan vakinaisesti Suomessa.

Turvapaikan saaneella on oikeus samoihin Kelan etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan kuin muillakin Suomessa vakinaisesti asuvilla. Tällöin henkilö saa käyttöönsä myös muun muassa Kela-kortin ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin.