Paperiton henkilö vastaa yleensä itse Suomessa aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista. Jos hoitokustannuksia ei saada perityksi, Kela korvaa ne julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle.

Paperittomilla henkilöillä tarkoitetaan useita eri henkilöryhmiä, eikä terminologia ole vakiintunutta. Yleensä paperittomana henkilönä tarkoitetaan kaikkia tai joitakin seuraavista henkilöryhmistä

  • maassa ilman oleskelulupaa oleskeleva muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oleskelulupa on umpeutunut tai maahantulolle ei ole ollut tai maassa oleskelulle ei ole laillisia edellytyksiä
  • Suomeen opiskelutarkoituksessa muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oleskeluluvan edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava
  • EU-kansalainen, jonka maassa oleskelu on laillista, mutta jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle.

Global Clinic tarjoaa terveyspalveluja maksutta paperittomille henkilöille. Klinikka toimii Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Joensuussa, ja niissä työskentelee vapaaehtoisia lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Asiakkaat voivat asioida klinikalla ilman, että heidän tulee osoittaa henkilöllisyyttään ja heidän asiointinsa pysyy luottamuksellisena. Klinikan osoite on salainen ja se kerrotaan, kun otat yhteyttä klinikkaan.

Global Clinicin yhteystiedot

Helsinki
Puhelin 044 977 4547
Sähköposti globalclinic.finland(at)gmail.com

Turku
Puhelin 046 625 1412

Oulu
Sähköposti paperittomat@odl.fi

Joensuu
Puhelin 046 5900 186