Tilapäinen oleskelu Suomessa

Saat julkisessa terveydenhuollossa kiireellistä hoitoa, jos tarvitset hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana. Jos olet tullut Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Australiasta, voit saada myös muuta lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit aina käyttää myös Suomen yksityisen terveydenhuollon palveluja, jolloin maksat itse hoitokustannukset.


Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa, kun oleskelet Suomessa tilapäisesti ja sairaanhoitokustannuksistasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Australia. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa vakituisesti asuva. Jos käytät yksityisen terveydenhuollon palveluja, saat Kelasta jälkikäteen sairaanhoitokorvauksia.

Saat Suomessa julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa, jos oleskelet Suomessa tilapäisesti ja olet tullut muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Australiasta.

Jos olet hakeutunut Suomeen hoitoa varten tai Suomessa oleskelusi tarkoitus on terveydenhuollon palvelujen käyttäminen, vastaat yleensä itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Selvitä kustannusten korvauksia sen maan viranomaiselta, joka vastaa hoitosi kustannuksista.

Oleskelusi kestoa arvioitaessa Kela tarkastelee tilannettasi kokonaisuutena.

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti ja sinulla on vaikeuksia saada hoitoa julkisessa terveydenhuollossa, ota yhteys

  • Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, jos asiasi koskee puuttuvaa hoito-oikeustodistusta
  • Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeseen, jos asiasi koskee terveyspalvelujen käyttöä, hoitoonpääsyä tai hoidon järjestämistä Suomessa.

Mitä on lääketieteellisesti välttämätön hoito?

Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Kyse voi olla esimerkiksi äkillisestä sairastumisesta, pitkäaikaissairauden edellyttämästä hoidosta, raskauden seurannasta tai synnytyshoidosta. Hoitoa annetaan vähintään siten, että voit turvallisesti palata kotiin alkuperäisen suunnitelmasi mukaisesti.

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, millaista hoitoa tarvitset ja missä ajassa sinun on saatava hoitoa. Yleensä hoidontarpeen arvion tekee lääkäri tai hammaslääkäri. Hoidontarpeen arvioinnissa huomioidaan Suomessa oleskelusi kesto.

Sinulla on tilapäisen oleskelusi aikana oikeus saada hoitoa myös sairauksiin, jotka edellyttävät dialyysihoitoa, happiterapiaa, erityistä astmahoitoa tai sytostaattihoitoa. Oikeus on myös kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvään sydämen kaikukuvaukseen.

Jos hoidon järjestäminen edellyttää ennakkojärjestelyjä, sovi hoidosta hoidonantajan kanssa etukäteen. Etukäteen sopimista edellyttää esimerkiksi dialyysihoito.

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvat

Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja oleskelet Suomessa tilapäisesti, saat julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa. Saat hoidon samalla tavalla ja samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Jos käytät Suomessa yksityisen terveydenhuollon palveluja, maksat kaikki hoidosta aiheutuneet kustannukset itse. Saat jälkikäteen korvausta joko omasta sairausvakuutuslaitoksestasi tai Kelasta, jos olet maksanut itse Suomessa annetun lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset.

Kela korvaa yksityisessä terveydenhuollossa aiheutuneita hoitokustannuksia sekä hoitoon liittyviä lääke- ja matkakustannuksia samalla tavalla kuin Suomessa asuville.

Toisessa Pohjoismaassa asuvat

Voit osoittaa julkisessa terveydenhuollossa oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon eurooppalaisen sairaanhoitokortin sijasta myös virallisella henkilöllisyystodistuksella tai passilla. Vakituisen asuinosoitteesi tulee olla toisessa Pohjoismaassa.

Toisessa Pohjoismaassa asuvalla on oikeus käyttää julkisessa terveydenhuollossa omaa kieltään: suomea, ruotsia, norjaa, tanskaa tai islantia. Hoidonantaja järjestää tarvittaessa tulkkauksen.

Australiassa asuvat

Jos asut vakituisesti Australiassa, sinulla on Suomessa oleskelun aikana oikeus saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Oleskelusi on yleensä tilapäistä, kun oleskelet Suomessa turistina tai opiskelijana.

Saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva, kun esität voimassa olevan Australian passin. Voit osoittaa oikeutesi hoitoon myös muun maan passilla, jos siitä ilmenee rajoittamaton asumisoikeutesi Australiassa. Vakituisen asuinosoitteesi tulee olla Australiassa.

Voit käyttää myös Suomen yksityisen terveydenhuollon palveluja, jossa aiheutuneisiin lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannuksiin saat sairaanhoitokorvauksia Kelasta.