Työskentely Suomessa

Jos tulet Suomeen työskentelemään toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Kanadan Quebecista, voit yleensä käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada sairaanhoitokorvauksia, vaikka sinulla ei olisi Suomessa kotikuntaa. Kela vahvistaa oikeutesi hoitoon Suomessa. Jos tulet työhön muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tai Kanadan Quebecistä, oikeutesi hoitoon perustuu kotikuntaan ja sairausvakuuttamiseen Suomessa.


Kun tulet Suomeen työskentelemään, oikeuteesi käyttää Suomen julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada sairaanhoitokorvauksia vaikuttaa

 • maa, josta tulet Suomeen
 • työsuhteesi palkka
 • työskenteletkö Suomeen vai ulkomaille sijoittuneen työnantajan palveluksessa

Sinulla voi olla oikeus käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia, vaikka et asuisi Suomessa vakituisesti tai olisi sairausvakuutettu Suomessa. Tällöin työskentelyysi yleensä sovelletaan EU-lainsäädäntöä tai kansainvälistä sosiaaliturvasopimusta, jonka perusteella saat oikeuden hoitoon Suomessa. Toimita viivytyksettä Kelaan rekisteröitäväksi

 • toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä lomake E 106, E 109, E 120, E 121, S1 tai S3
 • Kanadan Quebecin myöntämä lomake SF/Q1 tai SF/Q4.

Jos tarkoituksenasi on muuttaa Suomeen pysyvästi, tee muuttoilmoitus maistraattiin. Jos maistraatti kirjaa sinulle kotikunnan, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja.

Suomessa työskentelevä rajatyöntekijä

Suomessa työskentelevällä ja Virossa, Ruotsissa tai Norjassa asuvalla rajatyöntekijällä on oikeus käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla. Rajatyöntekijällä ei ole kotikuntaa Suomessa, mutta hän on työnsä takia Suomessa sairausvakuutettu ja saa käyttöönsä Kela-kortin. Rajatyöntekijällä on oikeus hoitoon myös asuinmaassaan.

Jos työskentelet Suomessa rajatyöntekijänä ja olet sairausvakuutettu Suomessa,

 • voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin Suomessa asuva ja saat sairaanhoitokorvauksia
 • saat Kela-kortin ja Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin
 • saat Kelasta tarvittaessa Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla voit osoittaa oikeutesi julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämiseen ja sairaanhoitokorvauksiin
 • työelämän ulkopuolella olevalla perheenjäsenelläsi on vastaavat oikeudet.

EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä lähetetty työntekijä

Jos työnantajasi lähettää sinut Suomeen työhön toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, työnantajamaasi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Kuulut yleensä myös työnantajamaasi sairausvakuutukseen.

Jos työskentelysi Suomessa kestää alle yhden vuoden, osoitat oikeutesi hoitoon Suomessa työnantajamaasi myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jolla saat

 • lääketieteellisesti välttämättömän hoidon julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla.
 • sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden ja matkojen kustannuksista Kelasta. Hae korvauksia Kelasta jälkikäteen.

Jos työskentelet Suomessa yli vuoden, toimita Kelaan työnantajamaasi myöntämä lomake E 106 tai S1 rekisteröintiä varten. Kela myöntää tämän perusteella Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla osoitat oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa ja sairaanhoitokorvauksiin.

Kanadan Quebecistä tullut työntekijä

Kanadan Quebecista työhön Suomeen tilapäisesti tullut työntekijä ja lähetetty työntekijä kuuluvat Quebecin sairausvakuutukseen, josta vastaava sairausvakuutuslaitos myöntää työntekijälle lomakkeen SF/Q1 tai SF/Q4. Toimita viivytyksettä

 • lomake SF/Q1 rekisteröitäväksi Eläketurvakeskukseen
 • lomake SF/Q4 rekisteröitäväksi Kelaan.

Rekisteröinnin jälkeen

 • voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin Suomessa asuva ja saat sairaanhoitokorvauksia
 • saat Kelasta Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla voit osoittaa oikeutesi julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämiseen ja sairaanhoitokorvauksiin
 • työntekijän mukana muuttavalla työelämän ulkopuolella olevalla perheenjäsenellä on vastaavat oikeudet.

EU:n ulkopuolelta tuleva työntekijä

Yleensä muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä tulleen työntekijän oikeus julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön perustuu siihen, onko sinulla Suomessa maistraatin kirjaama kotikunta.

 • Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla.
 • Jos kotikuntaa ei ole, saat julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Oikeutesi Kelan maksamiin sairaanhoitokorvauksiin perustuu ainoastaan siihen, oletko sairausvakuutettu Suomessa.

EU:n niin kutsutut maahanmuuttodirektiivit koskevat tietyissä tilanteissa EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta Suomeen töihin tulevia työntekijöitä, joilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun Suomessa asuvien kanssa.