Työskentely ulkomailla ja asuminen Suomessa

Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit aina käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla. EU-lainsäädännön tai sosiaaliturvasopimusten perusteella voi myös olla tilanteita, jolloin asut Suomessa ilman kotikuntaa ja sinulla on silti oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin. Silloin sinulla on yleensä oikeus myös Kelan maksamiin sairaanhoitokorvauksiin.


Työskentely toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Kun asut Suomessa ja työskentelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, työskentelymaasi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista ja

  • voit käyttää Suomessa kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kotikuntalaisen asiakasmaksulla
  • saat Kelasta sairaanhoitokorvauksia
  • voit käyttää työskentelymaasi terveydenhuollon palveluja kuten siellä asuvat
  • olet yleensä sairausvakuutettu työskentelymaassasi
  • saat eurooppalaisen sairaanhoitokortin työskentelymaastasi
  • saat korvauksia muualla kuin Suomessa aiheutuneista hoidon kustannuksista työskentelymaasi sairausvakuutuslaitokselta.

Jos siirryt työskentelymaan sairausvakuutukseen, et voi käyttää Kela-korttia tai Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Sairaanhoitokustannusten hallinnointia varten työskentelymaasi sairausvakuutuslaitos myöntää sinulle rekisteröintilomakkeen E 106 tai S1, joka sinun tulee toimittaa Kelaan. Viranomaiset voivat hoitaa rekisteröintitiedot myös suoraan. Jos työskentelymaasi on toinen Pohjoismaa tai Yhdistynyt kuningaskunta, ei lomakkeen rekisteröintiä tarvita.

Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, saat Kelasta tarvittaessa Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Kela voi lähettää todistuksen myös, jos hoidonantaja voi saada hoidostasi aiheutuviin kustannuksiin valtion korvausta. Esittämällä todistuksen saat hoitoa samalla tavalla kuin Suomessa asuva. Maksat hoidosta kuntalaisen asiakasmaksun.

Työskentely muussa maassa

Kun asut Suomessa ja työskentelet muualla kuin EU-maassa tai Eta-maassa tai Sveitsissä, oikeutesi käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja perustuu maistraatin tekemään kirjaukseen kotikunnastasi.

  • Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla.
  • Jos kotikuntaa ei ole, saat julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, käytössäsi on Kela-kortti ja saat sairaanhoitokorvauksia Suomessa ja ulkomailla aiheutuneista hoidon kustannuksista. Jos et ole Suomessa sairausvakuutettu, et voi käyttää Kela-korttia.

Jos muutat lähetettynä työntekijänä työskentelemään Israeliin ja työntekoosi sovelletaan sosiaaliturvasopimusta, säilytät sairausvakuutuksen Suomessa ja voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Saat tarvittaessa Kelasta Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla voit osoittaa oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa.