Ulkomailla asuva eläkeläinen

Jos asut eläkeläisenä vakinaisesti EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, saat hoitoa asuinmaassasi. Jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, voit saada hoitoa myös Suomessa. Jos asut vakinaisesti muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, saat Suomessa vain kiireellistä hoitoa. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja.


Suomessa kaikki kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa. Maksat itse kiireellisestä hoidosta aiheutuneet kustannukset, jos

  • sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa
  • et asu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Suomen sosiaaliturva päättyy yleensä, kun muutat eläkeläisenä asumaan vakinaisesti ulkomaille. Vakinaisesta ulkomaille muutosta seuraa yleensä myös, ettei sinulla ole muuton jälkeen kotikuntaa Suomessa.

Kansalaisuudella, Suomessa asumisen ajalla tai verojen maksulla ei ole merkitystä, kun määritellään eläkeläisen oikeutta käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja ulkomaille muuton jälkeen.

Asuminen EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vakinaisesti asuvalla eläkeläisellä voi olla EU-lainsäädännön perusteella oikeus käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia, vaikka hän ei enää asu Suomessa. Eläkeläisen hoitokustannuksista vastaa yleensä maa, joka maksaa eläkeläiselle eläkettä.

Jos Suomi vastaa hoitokustannuksistasi ja asut vakinaisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, et ole sairausvakuutettu Suomessa. Et siis voi käyttää Kela-korttia. Maistraatti on lisäksi kirjannut, ettei sinulla ole kotikuntaa Suomessa.

Kela päättää, vastaako Suomi eläkeläisen hoitokustannuksista. Jos Suomi vastaa hoitokustannuksistasi, Kela myöntää sinulle eläkeläisen eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Kortilla voit

  • osoittaa oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa, jossa saat hoitoa samalla tavalla kuin kotikuntalainen
  • käyttää haluamasi kunnan julkisen terveydenhuollon palveluja, jossa hoito järjestetään hoidontarpeesi mukaisesti
  • saada suorakorvauksen yksityisessä terveydenhuollossa ja ambulanssikuljetuksesta.
  • saada suorakorvauksen lääkeostoistasi sekä erityis- että lisäkorvauksen Suomessa oleskelun aikana tarvitsemistasi lääkkeistä.

Jos maksat itse Suomessa annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset, voit hakea sairaanhoitokorvauksia Kelasta jälkikäteen.

Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä eläkeläisenä ja Suomi vastaa hoitokustannuksistasi, et tarvitse ennakkolupaa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten.

Jos Suomi ei vastaa hoitokustannuksistasi, saat sinulle eläkettä maksavasta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla osoitat oikeutesi hoitoon Suomessa.

Jos hoitokustannuksistasi ei vastaa mikään EU- tai Eta-maa tai Sveitsi, saat Suomessa vain kiireellistä hoitoa. Tällöin vastaat hoitokustannuksista itse.

Asuminen muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Jos asut muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, perustuu oikeutesi käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja yksinomaan siihen, onko sinulla kotikunta Suomessa. Maistraatti kirjaa kotikuntatiedon väestötietojärjestelmään.

  • Jos sinulla on muuttosi jälkeen Suomessa kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla.
  • Jos sinulla ei ole muuton jälkeen kotikuntaa Suomessa, voit saada julkisessa terveydenhuollossa yleensä vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse hoitokustannuksista.