Suomessa raskauden seuranta tapahtuu neuvoloissa, jotka ovat osa kuntien järjestämää perusterveydenhuoltoa. Myös yksityiset palveluntuottajat voivat tarjota raskauden seurantaan liittyviä palveluja.

Sinulla on aina oikeus julkisen terveydenhuollon neuvolapalveluihin ja synnytyksen hoitoon kuntalaisen asiakasmaksulla, jos sinulla on kotikunta Suomessa. Jos et ole kunnan asukas Suomessa, voi Kela tietyissä tilanteissa vahvistaa oikeutesi julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön erillisellä Todistuksella oikeudesta hoitoetuuksiin.

Saat raskauden ja synnytyksen edellyttämän hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana julkisessa terveydenhuollossa.

  • Lääkäri arvioi, millaista hoitoa tarvitset ottaen huomioon Suomessa oleskelusi kesto.
  • Saat hoidon samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuvat, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi hoidonantajalle. Edellytyksenä on, että et ole hakeutunut Suomeen synnyttämään.

Jos olet sairausvakuutettu toisessa EU-maassa, voit vapaasti hakeutua Suomeen synnyttämään. Vastaat itse synnytyksen hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jos Suomeen tulosi tarkoitus on synnytyshoidon saaminen. Saat hoidon samoin perustein kuin Suomessa asuva. Voit hakea korvausta jälkikäteen sairausvakuutuslaitoksesta, joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Se korvaa kustannuksia oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

Jos tulet Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja synnytät Suomessa, vastaat yleensä itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Synnytyshoidon kustannukset voidaan laskuttaa myös asiakkaan yksityisvakuutuksesta.

  • Sinulla on aina oikeus saada kiireellinen synnytyshoito Suomen julkisessa terveydenhuollossa riippumatta siitä, mistä maasta tulet tai mikä on kansalaisuutesi.
  • Julkinen terveydenhuolto voi tarjota synnytyksen hoitoa myös EU:n ulkopuolelta Suomeen synnyttämään tuleville henkilöille, jos sillä on vapaata hoitokapasiteettia.

Suomessa synnytykset on keskitetty sairaaloihin

Synnytykset on Suomessa keskitetty sairaaloihin. Jotta sairaala voi tarjota synnytyspalveluja, sillä on oltava noin 1000 synnytystä vuodessa sekä mahdollisuus välittömään hätäkeisarinleikkaukseen sekä sikiön ja äidin tehostettuun valvontaan.

Voit olla suoraan yhteydessä neuvoloihin ja sairaaloihin, jos haluat tietoa hoitoon pääsystä ja hoidon hinnoista. Synnytyssairaaloiden yhteystiedot on koottu näille sivuille.