Jos saat Suomessa saamaasi hoidon jälkeen jatkohoitoa ulkomailla, toimita hoitoasi koskevat potilasasiakirjat jatkohoidostasi vastaavalle taholle. Saat Suomesta potilasasiakirjat yleensä suomeksi tai ruotsiksi. Käännätä asiakirjat tarvittaessa muulle kielelle.

Jatkohoidossa voi olla kyse esimerkiksi kuntoutuksesta, jälkitarkastuksesta tai laboratoriokokeesta tai muusta lääketieteellisestä seurannasta.

Kun saat jatkohoidon ulkomailla, se annetaan kohdemaan hoitokäytännön ja lainsäädännön mukaisesti.

Lääketieteellisesti välttämätön hoito Suomessa

Saat tarvitsemasi jatkohoidon samalla tavalla kuin Suomessa asuvat, jos olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Saat hoidon julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin

Voit hakea korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin   jälkikäteen Kelasta lomakkeella SV 127 kuuden kuukauden kuluessa maksusta tai omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Jos hakeudut hoitoon Suomeen vastaat myös jatkohoidon kustannuksista

Jos olet tullut Suomeen tarkoituksenasi käyttää terveyspalveluja, eikä sinulla ole asuinmaasi myöntämää ennakkolupaa (lomake S2), vastaat yleensä itse myös jatkohoidon kustannuksista. Voit hakea kustannuksiin korvausta jälkikäteen omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten, saat jatkohoidon samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuvat.

Hoidon komplikaatiot

Hoidon  komplikaatio saattaa merkitä, että potilas tarvitsee vaativampaa hoitoa, kuin mitä alun perin on suunniteltu. Häntä saatetaan  joutua hoitamaan esimerkiksi teho-osastolla tai on tehtävä uusintaleikkauksia. Komplikaatiot voivat pidentää hoitoaikaa ja lisätä hoidon kustannuksia.

Hoidon komplikaatio voi tarkoittaa, että hoitoon hakeutuminen muuttuu kiireelliseksi hoidoksi, jolloin saat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla samalla tavalla ja samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva.