Lääkkeiden ostaminen ulkomailta

Pyydä lääkäriltäsi lääkemääräys ulkomailla ostoa varten, jos aiot hankkia lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maassa. Jos haluat ostaa reseptilääkkeitä EU- ja Eta-maiden ulkopuolella, tarvitset yleensä paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen antaman lääkemääräyksen.


Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten kirjoitetaan lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä. Lääkemääräyksen voi kirjoittaa kauppanimellä, jos on kyse biologisesta lääkkeestä tai jos kauppanimen käyttö on lääketieteellisesti perusteltua. Lääkärin pitää perustella kauppanimen käyttö lääkemääräyksessä. Lääkemääräys on saatavilla kielillä suomi-englanti ja ruotsi-englanti.

Lääkemääräystä koskevat lisäksi seuraavat periaatteet:

  • Huumausaineiksi luokiteltuja tai psykotrooppisia lääkkeitä ei voi hankkia ulkomailla Suomessa annetulla lääkemääräyksellä.
  • Lääkemääräyksen voimassaoloaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan. Suomessa lääkemääräys on yleensä voimassa kaksi vuotta.
  • Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa jäsenmaassa annettua lääkemääräystä, jos se epäilee lääkemääräyksen aitoutta tai asianmukaisuutta.

EU-maiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeudesta määrätä lääkkeitä, esimerkiksi silloin, jos epäillään lääkemääräyksen aitoutta. Jos apteekki epäilee toisessa EU-maassa annetun lääkemääräyksen aitoutta, se voi pyytää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä selvittämään lääkemääräyksen antaneen henkilön oikeuden määrätä lääkkeitä.

Lääkemääräysten ulkoasu vaihtelee EU-maissa

EU:n alueella ei ole käytössä yhtenäistä lääkemääräyslomaketta, vaan eri maissa käytössä olevat lomakkeet vaihtelevat ulkoasultaan.

EU-maiden välille rakennetaan parhaillaan sähköisiä järjestelmiä lääkemääräysten käsittelyyn. Toistaiseksi käytetään vielä paperista lomaketta, kun lääkkeitä hankitaan toisessa jäsenmaassa. Suomessa lääkäri tulostaa kanta.fi-sivustolta paperisen lääkemääräyksen ulkomailla ostoa varten.

Lääkkeiden hinnat ulkomailla

Voit selvittää lääkkeiden hintoja ulkomailla esimerkiksi kyseisen maan apteekkien verkkosivuilta tai maan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä.