Eurooppalainen lääkemääräys

EU-maiden on tunnustettava toisissa jäsenmaissa annetut lääkemääräykset. Voit pyytää lääkäriltäsi eurooppalaisen lääkemääräyksen, jos haluat hankkia lääkkeitä toisessa EU-maassa.


Toisessa EU-maassa annettu lääkemääräys on toimitettava Suomen apteekeissa ja suomalaiset lääkemääräykset on toimitettava muissa EU-maissa. EU:n potilasdirektiiviin perustuva eurooppalaisten lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen koskee vain EU-maita. Eta-maat ja Sveitsi voivat toimittaa EU-maissa annettuja lääkemääräyksiä, mutta niillä ei ole siihen velvollisuutta.

Jos aiot ostaa reseptilääkkeitä muualla kuin toisessa EU-maassa, tarvitset yleensä paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen antaman lääkemääräyksen.

Muussa kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla lääkemääräyksellä ei voi ostaa lääkkeitä Suomessa.

Eurooppalainen lääkemääräys kirjoitetaan vaikuttavan aineen nimellä

Voit ostaa toisessa EU-maassa lääkkeitä Suomessa annetulla lääkemääräyksellä, niin sanotulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä. Lääkemääräys kirjoitetaan lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä silloin, kun lääke on tarkoitus hankkia toisessa jäsenmaassa. Lääkkeen voi kirjoittaa kauppanimellä, jos on kyse biologisesta lääkkeestä tai jos kauppanimen käyttö on lääketieteellisesti perusteltua. Lääkärin pitää perustella kauppanimen käyttö lääkemääräyksessä.

Eurooppalaista lääkemääräystä koskevat lisäksi seuraavat periaatteet

  • Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen ei koske huumausaineiksi luokiteltuja tai psykotrooppisia lääkkeitä. Tällaisia lääkkeitä ei siten voi hankkia ulkomailla Suomessa annetulla lääkemääräyksellä.
  • Lääkemääräyksen voimassaoloaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan. Suomessa lääkemääräys on yleensä voimassa vuoden.
  • Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa jäsenmaassa annettua lääkemääräystä, jos se epäilee lääkemääräyksen aitoutta tai asianmukaisuutta.

EU-maiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeudesta määrätä lääkkeitä, esimerkiksi silloin, jos epäillään lääkemääräyksen aitoutta. Jos apteekki epäilee toisessa EU-maassa annetun lääkemääräyksen aitoutta, se voi pyytää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä selvittämään lääkemääräyksen antaneen henkilön oikeuden määrätä lääkkeitä.

Lääkemääräysten ulkoasu vaihtelee EU-maissa

EU-lainsäädännössä on määritelty ainoastaan se, mitä tietoja lääkemääräyksessä tulee olla, jotta se voidaan toimittaa toisessa jäsenmaassa. EU:n alueella ei siten ole käytössä yhtenäistä lääkemääräyslomaketta eurooppalaista lääkemääräystä varten vaan eri maissa käytössä olevat lääkemääräyslomakkeet vaihtelevat ulkoasultaan. Joissain EU-maissa, esimerkiksi Suomessa, on otettu käyttöön erillinen lomake ulkomailla hankittavia lääkkeitä varten.

Koska EU-maiden välillä ei ole sähköisiä järjestelmiä lääkemääräysten käsittelyyn, käytetään paperista lomaketta, kun lääkkeitä hankitaan toisessa jäsenmaassa. Joidenkin EU-maiden välillä, esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä, on kokeiltu sähköistä lääkemääräystä, mutta käytäntö ei ole vakiintunutta.

Lääkkeiden hinnat ulkomailla

Voit selvittää lääkkeiden hintoja ulkomailla esimerkiksi kyseisen maan apteekkien verkkosivuilta tai maan yhteyspisteestä.