Internetistä ostetut lääkkeet

Lääkkeitä voi tietyin edellytyksin ostaa internetin välityksellä sekä Suomessa että toisessa EU-maassa toimivasta apteekin verkkopalvelusta. Lääkkeiden verkkokauppaan liittyy kuitenkin rajoituksia ja riskejä, jotka on syytä ottaa huomioon.


Suomessa toimiva apteekki voi myydä lääkkeitä verkkopalvelun välityksellä, jos se on ilmoittanut verkkopalvelun käytöstä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Verkkopalvelun välityksellä voidaan toimittaa reseptilääkkeitä silloin, kun lääke on määrätty sähköisellä lääkemääräyksellä.

Fimea ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa Suomessa toimivista laillisista apteekkien verkkopalveluista.

Lääkkeiden ostaminen ulkomailla toimivan apteekin verkkopalvelusta

Jos tilaat lääkkeitä toisesta EU-maasta, varmista että teet tilauksen laillisesta lääkkeiden jakelupisteestä. Internetissä myydään lääkkeitä myös laittomasti.

Internetin välityksellä tilattavien lääkkeiden tulee olla laillisia valmisteita myös siinä maassa, josta niitä tilataan.

Euroopan unionin alueella toimivat lailliset lääkkeiden etämyyntiä tarjoavat verkkoapteekit, voi tunnistaa yhteisestä tunnuksesta, joka on otettu käyttöön koko Euroopan unionin alueella. Yhteisellä tunnuksella halutaan edistää turvallista lääkkeiden internetkauppaa.

Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta löytyvät maakohtaiset tiedot EU:ssa toimivista laillisista lääkkeiden verkkokauppaa harjoittavista apteekeista.

Voit tilata lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä korkeintaan kolmen kuukauden tarvetta vastaavan määrän.

  • Reseptilääkettä varten sinulla tulee olla voimassa oleva lääkemääräys samalla tavalla kuin, jos ostaisit lääkkeen Suomessa apteekista.
  • Reseptilääkkeiden lisäksi voit tilata itsehoitolääkevalmisteita ja rohdosvalmisteita sekä rekisteröityjä tai ei-rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia (homeopaattisia lääkkeitä muistuttavia) valmisteita.
  • Huumausainetta sisältävää lääkettä ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.
  • Internetin tai postin välityksellä ulkomailta hankittuja lääkkeitä ei korvata sairausvakuutuksesta.

Lääkkeiden tilaaminen EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta on laitonta.

Huomioi seuraavat asiat, kun tilaat lääkkeitä internetin välityksellä

Kun tilaat lääkkeitä internetistä, ota huomioon, että lääkkeiden luokittelu voi erota maiden välillä. Esimerkiksi luontaistuote tai muu valmiste, kuten ravintolisä saatetaan luokitella Suomessa lääkkeeksi. Silloin siihen sovelletaan samoja säännöksiä kuin lääkkeiden tuontiin.

Suuret pakkauskoot ovat Suomessa usein reseptivalmisteita myös itsehoitolääkkeiden osalta, jolloin niiden tilaamiseen tarvitaan voimassa oleva lääkemääräys. Tämä koskee esimerkiksi tavanomaisia särkylääkkeitä.

Lisäksi on hyvä muistaa, että internetissä myydään myös lääkeväärennöksiä ja vanhentuneita lääkkeitä ja lääkkeen aitoutta on vaikea arvioida. Lääkkeet eivät aina sovellu yhteen ja niillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia.