Lääkekorvaukset

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannuksista Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille henkilöille. Korvausta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa EU-säännösten tai kansainvälisten sopimusten perusteella myös henkilölle, joka tulee EU-alueen ulkopuolelta.


Lääkkeitä korvataan kolmessa korvausluokassa

  • Peruskorvaus on 40 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Alempi erityiskorvaus on 65 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 prosenttia lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Erityiskorvauksen saaminen edellyttää, että Kela on myöntänyt sinulle erityiskorvausoikeuden. Voit hakea erityiskorvausoikeutta toimittamalla Kelaan lääkärin lausunnon (suomalaisesta terveydenhuollosta lääkärinlausunto B).

Kela voi korvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän lääkettä.

  • Yli kolmen kuukauden lääkemäärä voidaan korvata vain erityisestä syystä, esimerkiksi pitkän ulkomailla oleskelun takia.
  • Yli kolmen kuukauden käyttöä vastaavan lääkemäärän kustannukset tulee ensin maksaa itse. Korvausta voi hakea jälkikäteen Kelasta.

Lääkkeiden omavastuu vuonna 2016 on 610,37 euroa ja alkuomavastuu 50 euroa.

Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkkeiden korvattavuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää lääkkeiden, perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta. Korvaamisen edellytyksenä on, että Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt tuotteelle korvattavuuden. Jos korvattavuutta ei ole hyväksytty, lääke jää kokonaan asiakkaan maksettavaksi.

Lääkekorvauksen määrään vaikuttaa lisäksi se, kuuluuko lääke niin sanottuun viitehintajärjestelmään. Silloin kun lääke kuuluu viitehintajärjestelmään, Kela maksaa korvauksen viitehinnan perusteella. Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkevalmisteille viitehinnat.

Voit tarkistaa lääkkeiden hinnat, korvattavuuden ja vaihtokelpoisuuden Lääkehaku-palvelussa.

Voit yleensä vaihtaa lääkärin määräämän lääkkeen edullisempaan vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen apteekissa.