Korvaus Suomessa ostetuista lääkkeistä

Kela korvaa Suomessa aiheutuneita lääkekustannuksia.


Voit saada Kelasta korvausta Suomesta ostamistasi lääkkeistä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy

 • olet sairausvakuutettu Suomessa
 • sinulla on Suomessa kotikunta
 • olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana
 • olet työntekosi perusteella sairausvakuutettu Suomessa tai olet tällaisen henkilön toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuva perheenjäsen
 • asut eläkeläisenä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista
 • olet hakeutunut hoitoon Suomeen ja sinulla on asuinmaasi myöntämä ennakkolupa (lomake E 112 tai S2).

Voit hakea korvausta lääkekustannuksiin omasta sairausvakuutuslaitoksestasi, jos

 • olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana
 • olet hakeutunut Suomeen hoitoon toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ilman ennakkolupaa (E 112 tai S2)
 • olet sairausvakuutettu jossain muussa kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tai Australiassa.

Lääkkeiden suorakorvaus

Lääkekorvaus voidaan usein maksaa suorakorvauksena apteekissa. Korvaus vähennetään tällöin suoraan lääkkeen hinnasta. Voit saada suorakorvauksen lääkeostosta apteekissa, jos

 • olet sairausvakuutettu Suomessa
 • sinulla on Suomessa kotikunta
 • asut eläkeläisenä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

Apteekki tarkistaa oikeutesi suorakorvaukseen Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Ulkomailta tulevan henkilön tulee yleensä maksaa lääkkeet ensin itse ja hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Erityiskorvausoikeutta haetaan lääkärinlausunnolla

Erityiskorvausoikeutta voi hakea Kelasta lääkärinlausunnolla (suomalaisesta terveydenhuollosta lääkärinlausunto B). Jos haluat hakea erityiskorvausoikeutta, toimita lääkärinlausunto Kelaan.

Voit saada erityiskorvausoikeuden, jos olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja oleskelet Suomessa tilapäisesti. Erityiskorvausoikeuden voivat saada myös henkilöt, jotka kuuluvat Australian tai Quebecin sosiaaliturvasopimuksen piiriin.

Korvauksen hakeminen

Voit hakea korvausta Suomessa aiheutuneisiin lääkekustannuksiin Kelasta lomakkeella SV 178

Hakemus tulee jättää kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopiot maksukuiteista, lääkemääräyksistä ja selvitys annetusta hoidosta.

Toimita hakemuslomake ja tarvittavat liitteet Kelaan postitse. Liitteet voi toimittaa myös Kelan asiointipalvelussa.