Korvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä

Kela korvaa ulkomailla ostettujen lääkkeiden kustannuksia. Korvauksen edellytyksenä on, että lääke on Suomessa korvattava.


Voit saada korvausta ulkomailta ostamistasi lääkkeistä, jos

  • sairastut äkillisesti ulkomailla
  • hakeudut hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin
  • hankit lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä.

Korvaamisen edellytyksenä on, että sinulla on Suomessa kotikunta tai että olet sairausvakuutettu Suomessa. Ulkomailla aiheutuneita lääkekustannuksia voidaan korvata myös henkilölle, joka ei asu Suomessa, mutta joka on työntekonsa perusteella sairausvakuutettu Suomessa. Suomessa työskentelevän henkilön toisessa EU-maassa asuva perheenjäsen voi myös olla oikeutettu korvauksiin.

Korvausta voi saada lääkärin määräämistä lääkkeistä

Korvauksen saaminen edellyttää, että lääke on hankittu lääkemääräyksellä. Lääkkeen tulee lisäksi vastata Suomessa korvattavaa lääkettä. Lääkevalmisteiden vastaavuus arvioidaan lääkemuodon, lääkeaineen ja sen vahvuuden perusteella.

Korvauksen määrään vaikuttaa ulkomailta ostetun lääkkeen hinta ja pakkauskoko sekä vastaavan Suomessa korvattavaksi hyväksytyn lääkkeen pakkauskoko ja hinta tai viitehinta.

  • Jos vastaava lääke kuuluu Suomessa lääkkeiden viitehintajärjestelmään, korvauksen perusteena on lääkkeen ostohinta tai enintään kyseiselle lääkkeelle Suomessa vahvistettu viitehinta.
  • Jos vastaava lääke ei kuulu Suomen viitehintajärjestelmään, korvauksen perusteena on lääkkeen ostohinta tai enintään lääkkeelle Suomessa vahvistettu hinta.
  • Jos lääkettä tai lääkeainetta ei korvattaisi Suomesta ostettuna, korvausta ei makseta myöskään ulkomailta ostetusta vastaavasta lääkkeestä.

Erityiskorvaus voidaan maksaa myös ulkomailta ostetusta lääkkeestä, jos sinulle on myönnetty erityiskorvausoikeus ja jos vastaava lääkevalmiste on Suomessa hyväksytty erityiskorvattavaksi.

Internetin tai postin välityksellä ulkomailta hankittuja lääkkeitä ei korvata sairausvakuutuksesta.

EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ostetut lääkkeet

Jos saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisen oleskelusi aikana, sinun tulisi saada myös lääkkeet eurooppalaisella sairaanhoitokortilla samalla tavalla kuin maassa asuvat. Jos maksat itse lääkkeistä aiheutuvat kustannukset, voit hakea korvausta Kelasta tai kyseisen maan sairausvakuutuslaitoksesta.

Jos haet lääkeostoihin korvauksia jälkikäteen Kelasta, voit valita korvauksen perusteeksi joko Suomen lainsäädännön tai hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisen korvauksen.

  • Jos valitset korvausperusteeksi hoitoa antaneen maan lainsäädännön, Kela tiedustelee korvauksen määrää kyseisestä maasta.
  • Jos valitset Suomen lainsäädännön mukaisen korvauksen, apteekista ostamasi lääkkeet korvataan sairausvakuutuslain perusteella. Hoidon yhteydessä esimerkiksi sairaalassa annettuja lääkkeitä ei korvata erikseen vaan niiden katsotaan olevan osa hoitokustannuksia.

Jos olet hakeutunut hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ilman Kelan myöntämää ennakkolupaa (E 112 tai S2), sinun on itse maksettava hoito- ja lääkekustannukset täysimääräisesti. Näihin kustannuksiin voit saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen jälkikäteen Kelasta. Käytännössä voit saada enintään samansuuruisen korvauksen, minkä saisit vastaavasta lääkkeestä Suomessa.

Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan (lomake E 112 tai S2) toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten, et yleensä joudu maksamaan hoidon yhteydessä annettavan lääkehoidon kustannuksia itse.

  • Jos kuitenkin maksat sekä hoito- että lääkekustannukset itse, Kela korvaa kustannuksia enintään sen määrän, joka vastaavasta hoidosta olisi aiheutunut kotikuntasi mukaisessa julkisessa terveydenhuollossa.
  • Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa ja olet maksanut itse vain lääkekustannuksia, korvausta maksetaan sairausvakuutuslain perusteella samalla tavalla kuin jos olisit ostanut vastaavia lääkkeitä apteekista Suomessa.

Muissa maissa ostetut lääkkeet

Kela korvaa EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneita lääkekustannuksia vain silloin, jos olet sairastunut äkillisesti tai jos olet tarvinnut hoitoa pitkäaikaissairauden tai raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Lääkekustannuksia ei korvata, jos olet varta vasten hakeutunut hoitoon muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.

Korvauksen hakeminen

Ulkomailla aiheutuneisiin lääkekustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta lomakkeella SV 128. Hakemus tulee jättää kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopiot maksukuiteista, lääkemääräyksistä ja selvitys annetusta hoidosta. Liitteet voi toimittaa myös Kelan asiointipalvelussa.