Lääkkeiden vienti ulkomaille

Voit yleensä ottaa matkalle mukaan tarvitsemasi resepti- ja itsehoitolääkkeet. Selvitä maahantuontia koskevat rajoitukset ennen matkaa, koska maiden välillä on eroja siinä, miten paljon ja mitä lääkkeitä maahan saa tuoda. Myös mahdollisten läpikulkumaiden säännöt ja rajoitukset on hyvä selvittää etukäteen.


Kun matkustat ulkomaille, ota mukaan lääkemääräykset eli reseptit. Niillä voit tarvittaessa todistaa tullissa, että sinulla on oikeus kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi. Jos lääkemääräyksesi ovat sähköisessä muodossa, ota mukaan lääkärin tulostama potilasohje tai resepteistä kertova yhteenvetotuloste, jonka voit tulostaa itse Omakanta-palvelusta. Tarvittaessa saat yhteenvetotulosteen myös apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä.

Matkustaessasi kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa ja pakkaa lääkkeet käsimatkatavaraan. Mieti tarvitsetko mukaan diagnoositiedot tai kopion hoitokertomuksesta englanniksi tai kohdemaan kielelle käännettynä.

Joissakin tilanteissa saatetaan edellyttää esimerkiksi tuontilupaa tai viranomaisen antamaa todistusta. Tietoa lääkkeiden tuontia koskevista rajoituksista saat kohdemaan tulliviranomaisilta sekä EU-maiden yhteyspisteiltä.

Huumaavien ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden vienti ulkomaille

Matkustaessasi Schengen-alueella, sinulla tulee olla mukanasi Schengen-todistus, jos kuljetat mukanasi huumausaineeksi luokiteltavaa lääkettä, pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (PKV-lääkkeet) tai psykotrooppisia lääkkeitä. Todistuksella osoitetaan lääkkeen tarpeellisuus.

Schengen alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta ja Sveitsi.

Suomessa Schengen-todistuksen saa apteekista. Ota mukaan lääkepakkaus, lääkettä koskeva lääkemääräys ja matkustusasiakirja (passi tai henkilökortti), kun haet todistusta.

Jos et ole varma tarvitsetko Schengen-todistuksen lääkettäsi varten, voit tarkistaa asian apteekista tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (Fimea).