Suomalaiset lääkemääräykset

Suomessa lääkemääräykset ovat sähköisessä muodossa. Voit ostaa sinulle määrätyn lääkkeen mistä tahansa apteekista, kun esität apteekissa lääkärin antaman potilasohjeen, Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen.


Tiedot sähköisestä lääkemääräyksestäsi tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen, joka on osa Kanta-palveluja. Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tietojen perusteella mikä tahansa Suomessa toimiva apteekki voi toimittaa sinulle määrätyn lääkkeen, kun esität apteekissa potilasohjeen, Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen.

Reseptin sijaan saat lääkäriltä kirjallisen potilasohjeen, jossa on tiedot lääkkeestä ja annosteluohjeet.

Voit katsella omia reseptitietojasi Omakanta-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun käyttö edellyttää myös suomalaista henkilöllisyystunnusta.

Voit uusia sähköisen lääkemääräyksen Omakanta-palvelussa tai oman terveydenhuollon tai apteekin välityksellä. Apteekit voivat veloittaa palkkion reseptin uusimisesta.

Sinulla on oikeus saada paperinen lääkemääräys, jos kieltäydyt sähköisestä reseptistä. 1.11.2015 alkaen keskushermostoon vaikuttavat (PKV-lääkkeet) ja huumausaineiksi luokiteltavat lääkkeet tulee kuitenkin aina määrätä sähköisellä lääkemääräyksellä. Jos lääkärillä ei ole käytössään sähköistä järjestelmää, hän voi antaa paperisen lääkemääräyksen 1.1.2017 asti myös PKV-lääkkeestä.

Reseptikeskuksessa olevat tiedot ovat potilasta hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden, apteekissa farmaseuttien ja proviisoreiden sekä kyseisten alojen opiskelijoiden käytettävissä. Esimerkiksi lääkäri tai farmaseutti voi tarkistaa Reseptikeskuksesta kokonaislääkityksesi. Tietojen katsomiseen pitää aina pyytää sinulta suostumus. Lääkkeen määränneellä lääkärillä ja sairaanhoitajalla on kuitenkin aina lupa katsoa Reseptikeskuksesta sinulle määrätyt lääkkeet.

Tiedot sähköistä reseptiä käyttävistä terveydenhuollon toimintayksiköistä on koottu Kanta.fi-sivustolle.

Suomessa lääkemääräyksen voi kirjoittaa lääkäri, hammaslääkäri tai sairaanhoitaja

Lääkemääräyksen voi Suomessa antaa lääkäri, hammaslääkäri ja sairaanhoitaja, jolle on myönnetty rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Sairaanhoitaja voi saada oikeuden määrätä lääkkeitä joihinkin tavallisiin sairauksiin tai oikeuden jatkaa lääkärin määräämää lääkitystä joissakin pitkäaikaissairauksissa, jos hän on suorittanut vaadittavan lisäkoulutuksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt hänelle yksilöintitunnuksen.

Lääkemääräys voidaan Suomessa kirjoittaa joko lääkkeen kauppanimellä tai lääkeaineen vaikuttavan aineen nimellä.

Lääkemääräys on Suomessa voimassa yleensä vuoden.