Ulkomaisten lääkemääräysten toimittaminen Suomessa

Voit ostaa Suomessa lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla lääkemääräyksellä, jos lääkkeellä on Suomessa myyntilupa. EU-maiden tulee tunnustaa vastavuoroisesti toisessa jäsenmaassa kirjoitetut lääkemääräykset.


Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos siinä on seuraavat tiedot

  • potilaan sukunimi, etunimi ja syntymäaika
  • lääkemääräyksen antopäivä
  • lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot: sukunimi, etunimi, ammatillinen pätevyys, suorat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai faksi, kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna), työosoite (myös maa) ja allekirjoitus
  • lääkettä koskevat tiedot: lääke vaikuttavan aineen nimellä, lääkemuoto, määrä, vahvuus ja annosteluohjeet.

Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen ei koske huumausaineiksi tai psykotrooppisiksi luokiteltuja lääkkeitä eli niitä ei voi ostaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla lääkemääräyksellä.Muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettuja lääkemääräyksiä ei toimiteta Suomen apteekeissa.

Jos aiot hankkia lääkkeen toisessa jäsenmaassa, lääkemääräyksen tulee olla kirjoitettu lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä. Lääkemääräyksen voi kirjoittaa kauppanimellä, jos on kyse biologisesta lääkkeestä tai jos kauppanimen käyttöön on perusteltu syy. Kauppanimen käyttö pitää perustella lääkemääräyksessä.

EU-maissa on käytössä erilaisia lääkemääräyslomakkeita

EU-mailla on käytössään erilaisia lääkemääräyslomakkeita. Lääkemääräysten ulkoasua ei ole standardoitu. Jotkin maat ovat ottaneet käyttöön erillisen lomakkeen ulkomailla hankittavia lääkkeitä varten, mutta eivät kaikki. Toisessa EU-maassa annettu lääkemääräys tulee toimittaa apteekissa, jos siinä on yllä mainitut tiedot riippumatta lomakkeen ulkoasusta.

Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta lääkemääräystä, jos on syytä epäillä sen aitoutta

Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettua lääkemääräystä, jos on syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta. Tarvittaessa apteekki voi selvittää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen välityksellä lääkkeen määränneen henkilön oikeuden määrätä lääkkeitä.

Euroopan maissa eri terveydenhuollon ammattiryhmillä on erilaisia oikeuksia lääkkeiden määräämisessä. Useissa maissa esimerkiksi sairaanhoitajat voivat määrätä joitakin lääkkeitä. Lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos henkilöllä on ollut oikeus määrätä lääkettä siinä maassa, jossa lääkemääräys on annettu.

Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen koskee vain EU-maita, joten Eta-mailla ja Sveitsillä ei ole velvollisuutta toimittaa Suomessa tai muissa EU-maissa annettuja lääkemääräyksiä. Suomessa toimitetaan kuitenkin myös Eta-maissa ja Sveitsissä annetut lääkemääräykset.