Mitä itse maksat

Kun asut Suomessa saat aina tarvitsemasi hoidon kuntalaisen asiakasmaksulla Suomen julkisessa terveydenhuollossa.


Terveyspalvelun käyttämisestä peritään yleensä maksu asiakkaalta. Palvelujen käyttämisestä voi aiheutua suuria kustannuksia, joista osan joudut yleensä itse maksamaan. Useimmiten voit saada hoitokustannuksiin jälkikäteen korvauksia asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta, kuten Kelasta.

Maksut määräytyvät hyvin erilaisin perustein esimerkiksi sen mukaan, käytätkö terveyspalvelua Suomessa vai ulkomailla, onko palveluntuottaja julkinen vai yksityinen ja edellyttääkö hoitosi sairaalahoitoa.